Składanie reklamacji w przypadku wadliwego towaru lub usługi

Złożenie reklamacji oznacza złożenie zażalenia. Reklamacja oznacza, że kontaktujesz się z firmą i podajesz, jaką wadą obarczone są zakupione przez Ciebie towary lub usługi.

Jakie wady można reklamować?

Reklamować można wszystkie wady stwierdzone w zakupionym produkcie. Sprzedający odpowiada jednak za daną wadę pod warunkiem, że jest ona pierwotna, to znaczy, że produkt był wadliwy już w momencie jego dostarczenia. Wada pierwotna nie musi być od razu widoczna. Wada pierwotna może mieć miejsce także w przypadku, gdy stała się ona widoczna dopiero po pewnym czasie. Produkt nie musi być zepsuty, aby można go było uznać za wadliwy. Sofa dostarczona w niewłaściwym kolorze również jest produktem wadliwym. Pamiętaj, że jeśli zareklamujesz produkt, który nie jest wadliwy zgodnie z przepisami ustawy, możesz zostać zobowiązany do pokrycia kosztów badania produktu.

Więcej informacji na temat ustawy o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów 

Przykładem wadliwej usługi może być niewykonanie przez firmę usługi w sposób profesjonalny, to znaczy, że wykonana praca nie odpowiada temu, czego jako zamawiający mogłeś oczekiwać od poważnego, profesjonalnego wykonawcy. Może być również tak, że praca została wykonana w profesjonalny sposób, ale jej efekt jest niezgodny z tym, co uzgodniliście.

Więcej informacji na temat ustawy o świadczeniu usług na rzecz konsumentów 

Twoje prawa w przypadku wadliwych towarów lub usług

W przypadku gdy towar lub usługa są obarczone wadą pierwotną, masz prawo żądać następujących działań:

  • Naprawa, to znaczy, że sprzedający naprawi wadę
  •  Wymiana, to znaczy, że otrzymasz nowy, równoważny produkt
  •  Opust cenowy lub zwrot kosztów naprawy produktu
  •  Unieważnienie umowy zakupu, co oznacza, że otrzymasz zwrot zapłaconej ceny
  •  Wstrzymanie się z zapłatą
  •  Odszkodowanie, co oznacza zwrot kosztów dodatkowych, jakie poniosłeś w związku z wadą.

Czego można żądać?

Firma ma w pierwszej kolejności prawo do podjęcia próby naprawienia problemu. W przypadku zakupu towarów oznacza to, że firma ma możliwość naprawienia towaru lub dostarczenia innego, równoważnego towaru. W przypadku wadliwych usług musisz dać firmie możliwość poprawienia błędu.  Nie możesz zatem żądać unieważnienia umowy i zwrotu pieniędzy bez dania sprzedającemu szansy naprawienia tego, co wadliwe.

W przypadku stwierdzenia wady masz prawo do wstrzymania się od dokonania zapłaty w ramach zabezpieczenia swoich żądań, pamiętaj jednak, że możesz nie dokonać zapłaty tylko takiej kwoty, jaka odpowiada wartości wady.

Aby mieć prawo do unieważnienia umowy, wada musi być poważna i mieć dla Ciebie istotne znaczenia; opcjonalnie firmie nie udało się naprawić wady mimo kilkakrotnych prób. W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów w związku z wadą możesz mieć prawo do zwrotu tych kosztów, czyli do tzw. odszkodowania. Ważne jest, aby potrafić udowodnić, jakie koszty się poniosło, na przykład za pomocą paragonu.

Złóż reklamację tak szybko jak to możliwe

Ważne jest, aby skontaktować się z firmą i poinformować ją o stwierdzonej wadzie tak szybko jak to możliwe. Za uzasadniony termin złożenia reklamacji uznaje się w każdym wypadku okres dwóch miesięcy od daty stwierdzenia wady.

Wady pierwotne stwierdzone w towarze lub usłudze można reklamować w ciągu trzech lat. W przypadku prac wykonywanych na nieruchomościach, na przykład remontu łazienki, masz prawo do złożenia reklamacji w ciągu dziesięciu lat.

Silniejsza ochrona w ciągu pierwszych sześciu miesięcy

Kupując produkt, jako konsument jesteś objęty najsilniejszą ochroną w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Wady, które zostaną stwierdzone w tym okresie, są zgodnie z przepisami uznawane za wady pierwotne, to znaczy za wady, za które odpowiada sprzedający. Aby móc odrzucić reklamację konsumenta, w ciągu tych sześciu miesięcy sprzedający musi udowodnić, że produkt nie był obarczony daną wadą w momencie jego dostawy.

Po upływie sześciu miesięcy ciężar udowodnienia, że produkt był obarczony wadą, przechodzi na konsumenta. Oznacza to, że aby przeforsować swoje żądania, musisz potrafić udowodnić, że stwierdzona wada była wadą pierwotną. W przypadku zakupu usług ten sześciomiesięczny termin nie obowiązuje.

Musisz udowodnić istnienie wady

Niezależnie od tego, kiedy składasz reklamację, to Ty musisz udowodnić, że wada rzeczywiście istnieje. Można to zrobić na różne sposoby w zależności od tego, o jaki rodzaj wady chodzi.

Jeśli na przykład kupiłeś nowy telefon komórkowy, którego nie można uruchomić, musisz umożliwić firmie sprawdzenie telefonu. Jeśli kupiłeś kanapę, która została dostarczona w niewłaściwym kolorze, wystarczy przesłanie zdjęcia kanapy. Musisz jednak wykazać, że kolor jest niezgodny na przykład z potwierdzenie zamówienia lub ogłoszeniem reklamowym, na podstawie którego kupiłeś kanapę. 

Jeśli nie dojdziecie do porozumienia

Jeśli nie dojdziesz do porozumienia ze sprzedającym, możesz dokonać zgłoszenia do Powszechnego Urzędu ds. Reklamacji (ARN) w celu rozpatrzenia spornej kwestii.

Więcej informacji na temat dokonywania zgłoszenia w serwisie internetowym ARN

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Pamiętaj, że przed dokonaniem zgłoszenia musisz najpierw złożyć zażalenie do sprzedającego. Pomocą w tym zakresie służy nasz przewodnik składania zażaleń: Idź do przewodnika składania zażaleń

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.