Składanie reklamacji – wada towaru lub usługi

Składanie reklamacji polega na skontaktowaniu się ze sprzedawcą i powiadomieniu go o niezadowoleniu z zakupionego towaru lub usługi. Powinieneś również wyjaśnić przyczyny niezadowolenia.

Twoje prawa w przypadku wady towaru lub usługi

W przypadku wady fabrycznej masz prawo

  • otrzymać naprawiony towar lub poprawioną usługę (usunięcie wady)
  • otrzymać nowy, sprawnie działający towar (ponowna dostawa)
  • otrzymać obniżenie ceny
  • zrezygnować z zakupu
  • wstrzymać się z zapłatą
  • otrzymać odszkodowanie

Nie możesz składać wszystkich żądań równocześnie. Najczęściej otrzymasz naprawiony lub nowy towar. Sprzedający ma prawo naprawić towar, jeśli koszt sprowadzenia nowego towaru byłby nadmiernie wysoki.

Aby móc skorzystać z prawa do rezygnacji z zakupu i otrzymania zwrotu pieniędzy, wada towaru musi być poważna. Prawo do odszkodowania w związku z wadą towaru lub złym wykonaniem usługi, ma miejsce wtedy, gdy dojdzie do poniesienia przez Ciebie dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz domagać się odszkodowania za poniesione koszty i straty, ważne jest, abyś mógł udowodnić, jakie koszty poniosłeś. Dowodem może być na przykład zaświadczenie od pracodawcy o potrąceniu z pensji lub rachunki za naprawy.

Reklamację można zgłosić w ciągu trzech lat

Masz prawo zareklamować towar w ciągu trzech lat od zakupu. W przypadku niektórych usług, prawo do reklamacji przysługuje przez dziesięć lat. Towar może mieć gwarancję na okres krótszy niż trzy lata, jednak nie skraca to czasu na złożenie reklamacji.

Złóż reklamację jak najszybciej

Ważne jest, aby w jak najszybszym czasie skontaktować się ze sprzedawcą i zgłosić wadę. Reklamacje złożone w ciągu dwóch miesięcy uznaje się zawsze za złożone w terminie. Jednakże dozwolony okres na złożenie reklamacji może być dłuższy niż dwa miesiące.

Po sześciu miesiącach obowiązek udowodnienia przechodzi na Ciebie

Obowiązek udowodnienia wady towaru lub usługi spoczywa zawsze na Tobie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zakupu, sprzedający musi udowodnić, że nie chodzi o wadę fabryczną. Po upływie tego czasu, Ty musisz udowodnić, że nie spowodowałeś uszkodzenia.

Poradnik konsumenta pomoże w składaniu reklamacji

Poradnik konsumenta, to prosta usługa internetowa, dzięki której możesz uzyskać pomoc w złożeniu reklamacji towaru lub usługi.
Przejdź do Poradnika konsumenta

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.

Tipsa om sidan