Prawo do odstąpienia od umowy

Kupując w sklepie nie masz prawa do zrezygnowania z zakupu. Takie prawo przysługuje natomiast w przypadku zakupów przez Internet i telefon lub zakupów u sprzedawcy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Umowa na odległość

Umowa na odległość to umowa, którą zawierasz bez spotykania się ze sprzedawcą, na przykład dokonując zakupu przez Internet lub telefon.

Zakup poza lokalem przedsiębiorstwa

Ma to miejsce, gdy np. sprzedawca odkurzaczy zapuka do Twoich drzwi, lub gdy firma sprzedaje telefony komórkowe na stoisku obok sklepu osiedlowego. Jeśli cena zakupionego towaru lub usługi wynosi mniej niż 400 koron, wówczas prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

Sprzedawca musi poinformować Cię o prawie do odstąpienia od umowy

Przed zakupem towaru sprzedawca ma obowiązek poinformować Cię o prawie do odstąpienia od umowy. Informacja ta powinna być jasna i zawierać wszelkie szczegóły niezbędne do skorzystania z tego prawa. W przypadku umów na odległość sprzedawca może poinformować Cię ustnie lub na stronie internetowej. Jeśli kupujesz u sprzedawcy poza lokalem przedsiębiorstwa, musisz otrzymać te informacje na piśmie lub, za Twoją zgodą, w innej czytelnej formie fizycznej.

Po zakupie powinieneś otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy. Powinno ono również zawierać informację o prawie do odstąpienia od umowy. W przypadku umów na odległość powinieneś otrzymać potwierdzenie na piśmie lub w innej czytelnej formie fizycznej. Jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, powinieneś otrzymać potwierdzenie na piśmie lub, za Twoją zgodą, w innej czytelnej formie fizycznej.

Obowiązek udzielenia informacji nie jest więc bardziej rygorystyczny w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, np. przy tzw. sprzedaży ulicznej.

Kiedy rozpoczyna się czas na odstąpienie od umowy?

Czas, który przysługuje Ci na rezygnację z zakupu, nazywamy czasem na odstąpienie od umowy. Rozpoczyna się on z dniem otrzymania towaru. W przypadku zakupu usługi czas ten liczony jest od dnia zawarcia umowy. Najwcześniej może być on liczony od momentu otrzymania informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedawca nie poinformował Cię o terminie odstąpienia od umowy, wówczas masz rok na rezygnację z zakupu.

Masz prawo zapoznać się z towarem

Aby przekonać się, czy chcesz mieć dany towar, musisz mieć możliwość zapoznania się z nim. Aby móc go później zwrócić, musi być on jednak w nienaruszonym stanie. Nie możesz go używać ani korzystać z niego w sposób, który nie jest konieczny do zapoznania się z nim. Jeżeli to zrobisz, sprzedawca może zażądać odszkodowania z powodu zmniejszenia wartości towaru.

Powiadom o rezygnacji z zakupu

Jeżeli rezygnujesz z zakupu, musisz powiadomić o tym sprzedawcę i zwrócić zakupiony towar. Sprzedawca nie musi potwierdzać Twojej rezygnacji, abyś mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Nie musi on również otrzymać z powrotem towaru przed upływem 14 dni od zakupu.

Jesteś zobowiązany zapłacić koszty przesyłki zwrotnej

Jeżeli rezygnujesz z zakupu, musisz odesłać towar do sprzedawcy w ciągu 14 dni. Musisz zapłacić koszty przesyłki zwrotnej. Sam decydujesz, w jaki sposób odesłać towar. Pamiętaj jednak, że ponosisz odpowiedzialność za towar aż do momentu, gdy zostanie on zwrócony sprzedawcy.

Kiedy nie obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy?

Istnieją wyjątki, gdy prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania. Sprzedawca musi poinformować Cię, jeśli prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do twojego zakupu.

Przykładami towarów i usług, wobec których nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy są:

  • Nagrania audiowizualne i zapisane na nośnikach programy komputerowe w zabezpieczonych opakowaniach, po otworzeniu oryginalnego opakowania
  • Bilety na imprezy kulturalne, sportowe i tym podobne
  • Usługa, która została ukończona, a konsument wyraźnie zgodził się na jej rozpoczęcie bez prawa do odstąpienia od umowy
  • Towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu, np. artykuły spożywcze
  • Pojedyncze numery gazet i czasopism
  • Towary wykonane specjalnie na życzenie konsumenta lub posiadające wyraźne cechy osobiste

Istnieją pewne wyjątki w przypadku treści cyfrowych, jeśli konsument zgodził się na dostawę bez prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczy to np. sytuacji, gdy treści cyfrowe zostały dostarczone w formie innej niż na nośniku fizycznym.

Jeśli kupujesz film na płycie DVD, możesz zrezygnować z zakupu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak w przypadku zakupu tego samego filmu w formie dostępu do strumieniowego źródła danych (streaming).

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.