Opóźnienie dostawy towaru

Jeśli zamówisz jakiś produkt, a sprzedający nie dostarczy go na czas, mamy do czynienia ze zwłoką w dostawie. O ile nie uzgodniliście inaczej, sprzedający musi dostarczyć zamówiony towar nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Jeśli nie otrzymasz dostawy w terminie, możesz:

  •  Wstrzymać dokonanie zapłaty
  •  Zażądać, by firma zrealizowała dostawę
  • Unieważnić zakup, o ile opóźnienie dostawy ma dla Ciebie istotne znaczenie
  •  Zażądać odszkodowania za koszty poniesione w związku z opóźnieniem

Wstrzymanie zapłaty

Zgodnie z ustawą o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów masz prawo wstrzymać zapłatę za towar w ramach zabezpieczenia dostawy towaru przez sprzedającego. Pamiętaj o poinformowaniu sprzedającego o wstrzymaniu zapłaty na piśmie. Jeśli kupiłeś towar na kredyt, na przykład na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności lub na raty, również masz prawo do wstrzymania zapłaty w stosunku do kredytodawcy. W takim wypadku o wstrzymaniu płatności należy poinformować zarówno sprzedającego, jak i kredytodawcę.

Żądanie zrealizowania dostawy

Masz prawo domagać się, aby sprzedający wywiązał się ze swojej części umowy i dostarczył zamówiony towar. W przypadku opóźnienia dostawy należy skontaktować się z firmą i złożyć zażalenie na opóźnioną dostawę. Pamiętaj, aby skontaktować się na piśmie, np. za pomocą wiadomości e-mail. Jednocześnie należy wyznaczyć sprzedającemu dodatkowy termin dostawy, to znaczy datę, do której towar powinien zostać Ci dostarczony. Pamiętaj, aby ten dodatkowy termin nie był zbyt krótki – firma musi mieć realną możliwość zrealizowania dostawy.

Unieważnienie zakupu 

Jeśli wyznaczyłeś sprzedającemu dodatkowy termin dostawy, a towar nie został dostarczony, możesz mieć prawo do unieważnienia zakupu.

Jeśli fakt opóźnienia dostawy ma dla Ciebie istotne znaczenie, możesz mieć prawo do unieważnienia zakupu, nawet jeśli nie wyznaczyłeś sprzedającemu dodatkowego terminu dostawy. Ma to zastosowanie na przykład w sytuacji, kiedy przed dokonaniem zakupu poinformowałeś sprzedającego, że data dostawy ma istotne znaczenie w przypadku tego zakupu.

W niektórych przypadkach może być oczywiste, że fakt opóźnienia ma dla Ciebie istotne znaczenie nawet bez uprzedniego poinformowania o tym sprzedającego, na przykład gdy zamawiasz suknię ślubną.

Odszkodowanie

Jeśli w związku z opóźnieniem poniesiesz jakieś koszty, możesz żądać odszkodowania za te koszty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można uzyskać zwrot faktycznie poniesionych kosztów, a zatem nie masz prawa do odszkodowania za czas oczekiwania. Musisz również potrafić udowodnić, jakie koszty poniosłeś, na przykład za pomocą paragonów.

Więcej na temat ustawy o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów

Jeśli nie dojdziecie do porozumienia

Jeśli nie dojdziesz do porozumienia ze sprzedającym, możesz dokonać zgłoszenia do Powszechnego Urzędu ds. Reklamacji (ARN) w celu rozpatrzenia spornej kwestii.

Więcej informacji na temat dokonywania zgłoszenia w serwisie internetowym ARN

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.