O serwisie Hallå konsument

Serwis Hallå konsument jest ogólnokrajowym centrum informacji koordynowanym przez Konsumentverket [Urząd Ochrony Konsumenta]. Można się do nas zwrócić z pytaniami dotyczącymi zakupu towarów i usług, warunków umownych, reklamacji, dokonywania zrównoważonych zakupów oraz innych kwestii, w których jako konsument potrzebujesz pomocy.

Nasi doradcy odpowiadają na pytania, jak również kierują osoby zainteresowane do specjalistów w innych urzędach, biurach konsumenta lub gminnych doradztwach konsumenta. Jeśli na stronie hallakonsument.se nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, możesz się z nami skontaktować telefonicznie, na czacie, na Facebook’u lub mailowo. 

Aby życie konsumenta było prostsze

Celem naszego serwisu informacyjnego jest ułatwienie konsumentom codziennego życia. Zapewniamy szybkie i praktyczne porady, które – mamy nadzieję – pomogą Ci w dokonywaniu świadomych wyborów.

Oto podmioty, od których pozyskujemy informacje:
Urząd Ochrony Konsumenta [Konsumentverket], Powszechny Urząd ds. Reklamacji [Allmänna reklamationsnämnden], Urząd ds. Mieszkalnictwa [Boverket], Inspekcja Rynku Energii [Energimarknadsinspektionen], Inspekcja ds. Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości [Fastighetsmäklarinspektionen], Inspekcja ds. Finansowych [Finansinspektionen], Inspekcja ds. Substancji Chemicznych [Kemikalieinspektionen], Urząd Komornika [Kronofogdemyndigheten], Urząd ds. Artykułów Spożywczych [Livsmedelsverket], Urząd Ochrony Przyrody [Naturvårdsverket], Zakład Emerytalno-Rentowy [Pensionsmyndigheten], Zarząd Poczty i Telekomunikacji [Post- och telestyrelsen], Państwowy Urząd Elektroenergetyczny [Statens energimyndighet], Konsumenckie Biuro Bankowo-Finansowe [Konsumenternas Bank- och finansbyrå], Konsumenckie Biuro ds. Rynku Energii [Konsumenternas Energimarknadsbyrå], Konsumenckie Biuro ds. Ubezpieczeń [Konsumenternas Försäkringsbyrå], Doradcy ds. Telekomunikacji [Telekområdgivarna] i gminne doradztwa konsumenta.

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.