Jeśli nie opłacasz rachunków za energię elektryczną

Jeśli nie płacisz rachunków za energię elektryczną, istnieje ryzyko odcięcia dostawy prądu.

Jeśli nie zapłacisz rachunku, po pierwsze, Twoje koszty będą większe, ponieważ będziesz musiał dodatkowo zapłacić opłatę za wezwanie do zapłaty, odsetki oraz koszty windykacji. Do odcięcia dostawy energii elektrycznej dochodzi rzadko.

Jeśli jednak Twoja zaległość w spłacie zadłużenia zostanie uznana za istotne naruszenie warunków umowy, dostawa prądu może zostać odcięta. Przed odcięciem dostawy prądu dostawca energii elektrycznej musi zastosować się do wymogów ustawy o energii elektrycznej. Jeśli dostawca energii elektrycznej tego nie zrobi lub jeśli nie zaistniały wystarczające przesłanki do odcięcia dostawy prądu, możesz mieć prawo do odszkodowania za nieuzasadnione odcięcie dostawy.

Jeśli dostawca energii elektrycznej rozpoczął już procedurę odcinania dostawy prądu, możesz zostać zobowiązany do zapłaty uzasadnionych kosztów z tym związanych, pod warunkiem, że doszło do istotnego naruszenia warunków umowy.

Jeśli nie zgadzasz się z roszczeniami dostawcy energii elektrycznej, powinieneś w możliwie najszybszym terminie złożyć zażalenie na piśmie w tej sprawie. W zażaleniu należy podać przyczyny swojego stanowiska, to znaczy dlaczego, Twoim zdaniem, roszczenie dostawcy energii elektrycznej jest bezzasadne.

Dostawca energii elektrycznej musi przestrzegać zasad dotyczących procedury odcinania dostawy prądu określonych w ustawie o energii elektrycznej, także w sytuacji, gdy dostawca najął pełnomocnika, np. firmę windykacyjną.

Odcięcie dostawy prądu ze względu na opóźnienie w zapłacie może dotyczyć jedynie opóźnienia w zapłacie na rzecz dostawcy energii elektrycznej.

Wymogi i odcięcie dostawy prądu

Przed odcięciem dostawy prądu zostaniesz wezwany do zapłaty zaległego rachunku. Jeśli mimo to nie dokonasz zapłaty, dostawca energii elektrycznej musi doręczyć Ci kolejne wezwanie do zapłaty zaległości w ciągu trzech tygodni. Jednocześnie dostawca energii elektrycznej musi zgłosić fakt zaległości w opłacaniu rachunków do Komisji ds. Socjalnych. Dopiero po tym czasie może nastąpić odcięcie dostawy prądu.

Jeśli dokonasz spłaty części zaległości przed odcięciem dostawy prądu, dostawca energii elektrycznej musi przeprowadzić ponowną ocenę tego, czy naruszenie warunków umowy można uznać za istotne.

Więcej informacji w serwisie internetowym Biura Rynku Energii

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Uzyskanie pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu swoimi finansami, możesz zwrócić się do Doradcy ds. Budżetu i Zadłużenia w swoim urzędzie gminy.

Znajdź Doradcę ds. Budżetu i Zadłużenia w swojej gminie

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.