Jeśli firma poda Ci nieprawidłową cenę

Firmy mają obowiązek przekazywania prawidłowej i jasnej informacji o cenie. Czasem jednak zdarza się, że produkty zostaną oznakowane w nieprawidłowy sposób, i w takich wypadkach nie można liczyć na to, że uda nam się zakupić produkt w błędnie podanej cenie.

Nieprawidłowa cena w sklepie

Nie masz prawa żądać sprzedania Ci produktu w cenie, jaką umieszczono na półce sklepowej, ponieważ umowa zakupu zawierana jest dopiero przy kasie. Możesz jednak zrezygnować z zakupu, jeśli cena okaże się błędna.

Nieprawidłowa cena w reklamie

Nie masz prawa żądać sprzedania Ci produktu w cenie, którą umieszczono w reklamie tego produktu. Informacja o cenie podana w reklamie nie jest wiążąca dla sprzedającego.

Jednak w niektórych wypadkach możesz otrzymać zwrot kosztów, jakie poniosłeś w związku z błędną reklamą, na przykład za niepotrzebną podróż do sklepu.

Nieprawidłowa cena w sklepie internetowym

Jeśli kupujesz jakiś produkt w sklepie internetowym i otrzymałeś potwierdzenie zamówienia, możesz żądać sprzedania Ci produktu za cenę podaną w potwierdzeniu, jednak wyłącznie pod warunkiem, że nie było oczywiste, że podana cena jest błędna i że nie dokonałeś zakupu w tzw. „złej wierze”. Zatem sklep internetowy nie jest związany zamówieniem, jeśli wiedziałeś lub powinieneś był wiedzieć, że podana cena jest zbyt niska.

Jeśli nie zgadzasz się ze stanowiskiem sklepu w kwestii tego, że cena była w oczywisty sposób błędna, możesz zwrócić się do Powszechnego Urzędu ds. Reklamacji, ARN, w celu rozpatrzenia spornej kwestii.

Więcej informacji na temat dokonywania zgłoszenia w serwisie internetowym ARN

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Zgłoś nieprawidłową informację o cenie  

Urząd Ochrony Konsumenta ma obowiązek kontrolowania tego, czy przedsiębiorcy podają prawidłowe i jasne informacje o cenie. Jeśli jakaś firma podaje błędne informacje o cenie, można to zgłosić do Urzędu Ochrony Konsumenta.

Więcej informacji na temat dokonywania zgłoszenia w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konsumenta

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.