Jeśli nie zapłacisz rachunku za prąd

Jeśli nie zapłacisz rachunku za prąd, ryzykujesz, że możesz zostać odcięty od dostawy energii. 

Jeśli nie zapłacisz rachunku w terminie, wówczas przede wszystkim wzrosną Twoje koszty, ponieważ będziesz obciążony opłatami za upomnienia, odsetkami za zwłokę i kosztami za czynności windykacyjne. Jednakże rzadko dochodzi do tak drastycznych sytuacji jak odcięcie dopływu prądu.

Może się to jednak zdarzyć, jeśli zaległości w opłatach za prąd zostaną uznane za poważne naruszenie umowy. Przed odcięciem energii elektrycznej, dostawca musi spełnić wszystkie warunki przewidziane prawem energetycznym. Jeśli tego nie dopełni lub jeśli powód odłączenia prądu nie jest wystarczający, wówczas masz prawo do odszkodowania za poniesione niedogodności.

Jeśli prąd zostanie odłączony, jesteś zobowiązany ponieść wszystkie powstałe w związku z tym koszty, pod warunkiem, że dostawca energii przeprowadził odłączenie zgodnie z przepisami.

Jeśli w kwestii odłączenia masz inne zdanie niż dostawca energii, powinieneś możliwie szybko wnieść odwołanie w formie pisemnej. W odwołaniu należy podać uzasadnienie, tzn. powód, dla którego nie zgadzasz się ze stanowiskiem dostawcy.

Wezwanie do zapłaty i odłączenie

Zanim prąd zostanie odłączony, otrzymasz wezwanie do zapłaty należnego długu. Jeśli nadal będziesz zalegać z płatnością, dostawca energii przyśle zawiadomienie ponaglające z trzytygodniowym terminem płatności. Dopiero po tym okresie prąd może zostać odłączony.

W przypadkach, gdy dług zostanie częściowo zapłacony przed przewidzianym terminem odłączenia, dostawca energii winien sporządzić nową ocenę sytuacji.

Możliwość pomocy

W przypadku problemów ekonomicznych, można zwrócić się z prośba o pomoc do doradcy w sprawach budżetowych i długów w Twojej gminie.

More information on Swedish Consumer Energy Markets Bureaus website

Find your Budget and debt adviser 

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.

Tipsa om sidan