Jeśli jesteś niezadowolony z opieki medycznej lub z opieki dentystycznej

Jeśli nie jesteś zadowolony z opieki medycznej lub z opieki dentystycznej możesz otrzymać różnego rodzaju pomoc. W przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku opieki medycznej lub dentystycznej, możesz otrzymać odszkodowanie.

Jeśli nie jesteś zadowolony z opieki medycznej lub opieki dentystycznej, zwróć się najpierw do personelu, który się Tobą zajmował lub do szefa placówki. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej pomocy w danej placówce, możesz szukać dodatkowej pomocy wybierając którąś z opcji prezentowanych poniżej:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Skarga na opiekę

1177 Vårdguiden

Jeśli nie jesteś zadowolony z opieki

Jeśli nie jesteś zadowolony z opieki dentystycznej

Prywatni dentyści, informacje o prywatnej opiece dentystycznej

Prywatni dentyści, informacje o prywatnej opiece dentystycznej

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.