Instrukcja użytkowania

Kupując jakiś towar, masz prawo do otrzymania instrukcji jego użytkowania. Instrukcja użytkowania musi zawierać wskazówki dotyczące instalacji, montażu, użytkowania, przechowywania i pielęgnacji towaru.

Sposób przekazania instrukcji użytkowania

Instrukcja użytkowania musi być dostosowana do konkretnego produktu, jaki zakupiłeś, i musi być przekazana na piśmie. W większości przypadków masz prawo do otrzymania instrukcji użytkowania w formie papierowej, jednak czasami wystarczająca jest forma cyfrowa.

Jeśli na przykład kupujesz komputer, instrukcję użytkowania można zapewne przeczytać w komputerze i w takim wypadku przekazanie jej w formie cyfrowej jest uzasadnione. Natomiast w przypadku instrukcji dotyczących uruchomienia komputera muszą one znajdować się na lub w opakowaniu. Jeśli instrukcja użytkowania jest wadliwa lub jeśli nie została dostarczona, zgodnie z ustawą o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów również sam produkt można uznać za wadliwy.

Więcej informacji na temat ustawy o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów

Masz prawo do otrzymania instrukcji użytkowania w j. szwedzkim

W większości przypadków można zażądać otrzymania instrukcji użytkowania w j. szwedzkim. Jeśli taka instrukcja użytkowania nie została dostarczona, wystarcza niekiedy, że dostarczona instrukcja będzie zawierała ogólnie znane i zrozumiałe symbole.

Czasem musisz zaakceptować instrukcję w j. angielskim

Istnieją wyjątki, w przypadku których musisz zaakceptować otrzymanie instrukcji użytkowania w j. angielskim. Dotyczy to produktów przeznaczonych dla wąskiej grupy klientów o specjalistycznych kwalifikacjach, na przykład zaawansowanych pod względem technicznym urządzeń technicznych i elektronicznych. W każdym przypadku można zażądać otrzymania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, np. treści ostrzeżeń, w j. szwedzkim.

Jeśli nie dojdziecie do porozumienia

Jeśli zgłosiłeś reklamację w firmie dostawcy, a mimo to nie otrzymałeś instrukcji użytkowania niezbędnej do tego, aby móc użytkować produkt, masz prawo do odstąpienia od zakupu i zwrotu zapłaconej ceny. Jeśli firma nie spełni Twoich żądań, możesz zgłosić sprawę do Powszechnego Urzędu ds. Reklamacji, ARN, który następnie rozpatrzy sporną kwestię.

Więcej informacji na temat dokonywania zgłoszenia w ARN 

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.