Gwarancja

Pojęcie gwarancji oznacza, że sprzedający odpowiada za to, aby towar, który zakupiłeś, działał i zachował swoją jakość przez pewien czas.

Warunki gwarancji nie mogą mieć wpływu na uprawnienia zagwarantowane przepisami, na przykład Ustawą o ochronie interesów konsumenta [Konsumentköplagen]. Masz na przykład prawo do reklamacji towaru w ciągu 3 lat, jeśli okaże się, że od początku był on wadliwy.

Sprzedający musi informować o warunkach gwarancji

Sprzedający powinien przekazać ci pisemną informację na temat tego, co obejmuje gwarancja. Gwarancja jest ważna nawet wtedy, gdy udziela jej ktoś inny, niż sprzedający, na przykład producent.

Jakie masz prawa, gdy towar się zepsuje?

Jeśli towar zepsuje się przed upływem terminu gwarancji, masz prawo domagać się:

  • naprawy towaru
  • wymiany towaru na inny
  • obniżki ceny
  • unieważnienia kupna
  • otrzymania odszkodowania

Nie możesz wysunąć wszystkich powyższych żądań równocześnie. Najczęściej towar zostaje naprawiony lub wymieniony na inny. Sprzedający ma prawo naprawić towar, jeśli wymiana na nowy będzie oznaczać niezasadnie wysokie koszty.

Aby zaistniało prawo do zwrotu pieniędzy, wada towaru musi być poważna. Abyś mógł domagać się odszkodowania, wadliwy towar musi narazić cię na poniesienie dodatkowych kosztów.

Kiedy gwarancja nie obowiązuje?

Sprzedający może uznać, że gwarancja nie obowiązuje, jeśli udowodni, że:

  • towar został uszkodzony już po tym, jak go otrzymałeś.
  • źle obchodziłeś się z towarem, lub używałeś go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
  • nie przestrzegałeś zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji towaru.

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.