Dodatkowe ubezpieczenie

Kiedy kupujesz sprzęt jak naprzykład telewizor lub komputer sprzedawca proponuje czasami wykupienie dodatkowego ubezpieczenia sprzętu. Po zorientowaniu się, jaką ochronę już posiadasz, możesz ocenić, czy potrzebujesz ubezpieczenia na dany sprzęt czy też nie.

Twoja ochrona w ramach praw konsumenta

Masz prawo reklamować wady sprzętu w przeciągu trzech lat. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą i poinformować go, że jesteś niezadowolony z towaru. Musisz wyjaśnić, dlaczego nie jesteś zadowolony. Sprzedawca ma obowiązek dopilnować, by usterka została usunięta.

Warunki ewentualnej gwarancji

Często telewizory, komputery i podobny sprzęt posiadają dwuletnią gwarancję. Gwarancja nie obowiązuje jednak, jeśli sprzedawca może wykazać, że usterka powstała w wyniku wypadku lub niewłaściwego użytkowania.

Ochrona w ramach ubezpieczenia mieszkania/domu

Sprawdź, czy masz dodatkowe ubezpieczenie w ramach posiadanego ubezpieczenia mieszkania/domu. Takie dodatkowe ubezpieczenie może się na przykład nazywać ubezpieczenie od ryzyka (allriskförsäkring) lub ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (otursförsäkring).

Tym, co odróżnia dodatkowe ubezpieczenie sprzętu od ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mieszkania/domu, jest udział własny. Oznacza to, że musisz pokryć część należności za szkodę. Ponadto kwota może być pomniejszona ze względu na okres jego eksploatacji.

Przeczytaj uważnie warunki ubezpieczenia

Przeczytaj uważnie warunki, ponieważ czasami ubezpieczenia nie pokrywają straty, na przykład w razie zagubienia sprzętu. Ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia mieszkania/domu obejmuje także większość przedmiotów, które masz w domu, nie tylko telewizor lub komputer.

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.