Błędnie podana cena w ogłoszeniu

Niekiedy może się zdarzyć, że w ogłoszeniu została podana błędna informacja. Jako konsument nie możesz wymagać, aby sprzedano Ci towar po cenie podanej w ogłoszeniu.

Sprzedający jest zobowiązany podać informację o cenie towaru w sposób poprawny i wyraźny. Mimo to, nie masz prawa domagać się by sprzedano Ci towar po cenie podanej w ogłoszeniu, jeśli cena ta jest błędna. Cena podana w ogłoszeniu nie jest wiążące dla sprzedającego.

Jeśli poniosłeś koszty z powodu błędnej informacji w ogłoszeniu

Nie możesz wymagać, by sprzedano Ci towar po cenie podanej w ogłoszeniu. W pewnych przypadkach można otrzymać zwrot kosztów poniesionych z powodu błędnej informacji w ogłoszeniu, na przykład zwrot kosztów niepotrzebnego dojazdu do sklepu.

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.

Tipsa om sidan