قرارداد و شروط

وقتی چیزی می خرید، بلیط سفارش می دهید یا اتاق هتل رزرو می کنید، در واقع قرارداد بسته اید. بنابراین، خوب است که بدانید در هنگام خرید کردن چه قوانینی دارای اعتبار هستند.

شما باید بالغ باشید

برای وارد شدن به یک قرارداد، شما باید بیش از 18 سال سن داشته باشید. با این حال، سه استثنا وجود دارد:

  • والدین یا سرپرست شما، برای این قرارداد، رضایت خود را داده باشند.
  • اگر شما 16 سال داشته باشید، حق دارید با پولی که خود کسب کرده اید خرید کنید. 
  • اگر شما قبل از سن 18 سالگی خانواده خود را داشته باشید، حق دارید برای خانواده تان خرید کنید.

اگر شما زیر 18 سال سن دارید، کالاها باید به صورت نقدی پرداخت شوند. برای خرید با اعتبار، شما باید بیش از 18 سال داشته باشید و یا یک سرپرست باید قرارداد را تایید کند. خرید کردن در ازای فاکتور به عنوان اعتبار محسوب می شود.

شما مکلف به شروط نامعقول قرارداد نیستید

همیشه پیش از خرید کردن شروط قرارداد را بخوانید. فروشنده باید پیش از خرید، شما را از شروط قرارداد آگاه کند.  اما شما معمولا مکلف به قرارداد هستید، صرف نظر از این که آیا شروط را خوانده اید یا نه.

با این حال، یک قرارداد نباید شامل شروطی باشد که با قانون مصرف کننده یا دیگر قوانین حفاظت از مصرف کنندگان در تضاد باشند. چنین شروطی نامعقول نامیده می شوند. اگر یک فروشنده، در شروط خود بنویسد که شما باید درعرض یک سال در مورد اشکال کالا شکایت کنید، این شرط  بر خلاف قانون مصرف کننده است که می گوید شما سه سال برای شکایت در مورد اشکال کالا دارید. چنین شرطی معتبر محسوب نمی شود.

در نظر داشته باشید که اگر از شخص خصوصی خرید می کنید، قوانین مصرف کننده معتبر نخواهد بود. در مورد خرید های خصوصی، شما و فروشنده می توانید در مورد شروط خرید به توافق برسید.  

درباره خرید از شخص خصوصی بیشتر بخوانید

شما مجبور نیستید برای چیزی که سفارش نداده اید هزینه ای بپردازید

برای اینکه یک قرارداد دارای اعتبار باشد، شما باید یک پیشنهاد را بپذیرید یا به روشنی چیزی را سفارش دهید.  اگر شرکتی ادعا کند که شما چیزی سفارش داده اید، این شرکت باید همچنین قادر باشد که آن را اثبات کند.

شما موظف به پرداخت برای کالاهایی که سفارش نداده اید نیستید، اما همیشه باید با شرکت تماس بگیرید و درخواست نادرست برای پرداخت را رد کنید. شما همچنین ملزم به پرداخت هزینه بازگشت برای چیزی که سفارش نداده اید نیستید. اگر شرکت می خواهد که کالا بازگردانده شود،  شما می توانید یک برگه بازگشت ارسال کالا درخواست کنید.

قانون چه می گوید؟

قانونِ شروطِ قرارداد بر اینکه آیا شروطی را که یک شرکت در برابر مصرف کننده استفاده می کند معقول هستند یا نه، نظارت می کند. 

اطلاعات بیشتر در مورد قانون شروط قرارداد

اگر فروشنده از قانون پیروی نکند

اگر یک شرکت از شروط نامعقول استفاده کند، می توانید آن را به اداره حمایت از مصرف کنندگان گزارش دهید. به عنوان مثال،  یک شرط نامعقول می تواند این باشد که شروط موجود در قرارداد، قانون را نقض می کنند یا اینکه شرکت به صورت غیرمنطقی مزایای بیشتری نسبت به شما به دست می آورد.

شروط قرارداد نامعقول را به وب سایت ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان گزارش دهید