حراج

دادن پیشنهاد قیمت در یک حراج آنچنان که تصور می شود پُرماجرا نیست. ولی خوب است قبل از شروع به دادن پیشنهاد قیمت از حق و حقوق و وظایف خود آگاه باشید. 


در حراجی هایی که شما در محل پیشنهاد قیمت می دهید توسط قانون خرید مصرف کنندگان مورد حفاظت قرار دارید ولی حق پشیمانی ندارید.

برای حراجی های اینترنتی قانون فروش از راه دور یا قانون فروش در درب منزل نیز صِدق می کند. وقتی از یک فروشکاه در حراج اینترنتی خرید می کنید همان مقررات تجارت الکترونیکی صِدق می کنند. شما از جمله از حق پشیمانی برخوردار بوده و 14 روز مهلت دارید از خرید خود پشیمان شوید.
کالاهای مستعمل در وضعیت موجود فروخته می شوند
شما باید روی این حساب کنید که کالاهای دست دوم دارای نواقصی هستند. در حراجی همۀ کالاهای مستعمل در وضعیت موجود فروخته می شوند. یعنی شما بعداً نمی توانید شکایت کنید که کالا عیب و نقصی داشته که شما می بایست آنرا کشف می کردید. ولی اگر کالا با توجه به قیمت حراجی آن در وضعیت بدتری از حد تصور شما باشد، عیب و نقص محسوب می شود.
کالاهای نو باید بدون عیب و نقص باشند
اگر شرکت حراجی بگوید که کالایی نو است باید بتوانید روی این حساب کنید که کالا بدون عیب و نقص است. اگر یک کالای نو دارای عیب و نقص باشد شرکت حراجی باید در مورد آن اطلاع رسانی کند.
اگر کالا دارای عیب و نقص است می توانید شکایت کنید
با توجه به وضعیت کالا، عُمر و قیمت آن بایستی توقع داشت کالا در وضعیت معینی قرار دارد. کالا برمبنای قیمت تعیین شده آن در حراج مورد قضاوت قرار می گیرد نه قیمتی که شما برای آن پرداخت می کنید. اگر کالا مطابق انتظارات شما نباشد می توانید به شرکت حراجی شکایت کنید. با شرکت حراجی تماس بگیرید و بگویید که از کالا راضی نیستید و علت عیب و نقص آنرا شرح دهید.
به شرکت حراجی یا فروشنده ای که کالا را فروخته شکایت کنید
گاهی اوقات شرکت حراجی نمایندۀ فرد دیگری، مثلاً ورثه یا یک شخص حقیقی است. اینگونه موارد خرید از طریق واسطه نامیده می شود. هنگام خرید از طریق واسطه می توانید به انتخاب خود یا به شرکت حراجی شکایت کنید یا فروشندۀ اصلی، یعنی کسی که شرکت حراج را بکار گمارده است. اگر شرکت حراجی توسط یک شرکت بکار گمارده شده باشد شما باید به آن شرکت رجوع کنید.