گارانتی

گارانتی یعنی اینکه فروشنده مسئولیت دارد کالایی که شما خریده اید کار کرده و کیفیت خود را تا مدت معینی حفظ کند.  

شرایط گارانتی نبایستی بر روی حق و حقوق قانونی شما، مثلاً قانون حمایت از مصرف کننده تأثیری بگذارد. مثلاً شما همیشه 3 سال فرصت دارید در مورد کالایی که از اول خراب نبوده شکایت کنید. 

فروشنده بایستی در مورد گارانتی اطلاع رسانی کند

فروشنده بایستی اطلاعات کتبی در مورد مفاد گارانتی ارایه کند. یک گارانتی حتی اگر فرد دیگری بغیر از فروشنده، مثلاً تولید کنندۀ کالا ارایه کرده باشد نیز معتبر است.

حق و حقوق شما اگر کالا خراب شود 

اگر کالای شما در مدت گارانتی خراب شود حق دارید موارد زیر را طلب کنید

  • کالا تعمیر شود
  • بجای آن کالای دیگری دریافت کنید
  • از قیمت فروش کسر شود
  • کالا پس گرفته شود (خرید لغو شود)
  • غرامت دریافت کنید

همۀ این موارد را یکجا نمی توانید طلب کنید عادی ترین روش آنست که کالای شما تعمیر می شود یا یک کالای دیگر بجای آن دریافت می کنید. اگر دادن یک کالای جدید بطور نامعقولی گران تمام شود، فروشنده حق دارد کالا را تعمیر کند.

لازمۀ آنکه از حق پس گرفتن پول خود برخوردار باشید آنست که عیب و نقص کالا قابل ملاحظه باشد.  لازمۀ دریافت غرامت آنست که کالای دارای عیب و نقص برای شما هزینه های اضافی ایجاد کرده باشد. 

وقتی گارانتی اعتبار ندارد

برای آنکه فروشنده از مسئولیت گارانتی خلاص شود فروشنده باید ثابت کند که عیب و نقص کالا به موارد زیر بستگی داشته است 

  • پس از آنکه شما کالا را دریافت کرده اید حادثه ای رُخ داده است
  • شما از کالا مراقبت نکرده اید یا آنرا به شیوه ای غیرعادی بکار برده اید
  • شما دستورالعمل های نگهداری و سرویس کالا را رعایت نکرده اید