خرید از طریق سفارش پستی

وقتی از طریق سفارش پستی خرید می کنید، شما 14 روز حق انصراف دارید در صورتیکه از داخل سوئد خرید کرده باشید.

اگر کالای خریداری شده را بازگردانید، فروشنده ظرف 14 روز مبلغ پرداختی شما را پرداخت خواهد کرد.

وقتی از کشور دیگری که جزو اتحادیه اروپا است خرید می کنید

اگر کالایی را از راه دور در اتحادیه اروپا خریداری کنید، شما همچنان حق انصراف دارید.

اطلاعات بیشتر در مورد حق انصراف در اتحادیه اروپا در وب سایت حمایت از مصرف کنندگان اروپا

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)

اطلاعات بیشتر در مورد خرید اینترنتی در اتحادیه اروپا در وب سایت حمایت از مصرف کنندگان اروپا

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)

دوره انصراف از روز پس از دریافت کالا محاسبه می شود

فروشنده باید طبق قانون اطلاعاتی در مورد حق انصراف به شما ارائه دهد. دوره انصراف از روز پس از دریافت کالا محاسبه می شود.

درباره دوره انصراف و حق انصراف بیشتر بخوانید