بیمۀ منزل

برای حفاظت از خانه و لوازم خود باید یک بیمۀ منزل تنظیم کنید. اگر مالک مسکن خود هستید باید بیمۀ منزل را با یک بیمۀ مسکن سرقفلی دار یا بیمۀ ویلا تکمیل کنید. 

بیمۀ منزل از بخش های مختلفی تشکیل شده است:

  • حفاظت اموال
  • حفاظت سفر
  • حفاظت مسئولیت
  • حفاظت حقوقی/ قضائی و
  • حفاظت "مورد حمله قرار گرفتن"


حفاظت اموال برای به سرقت رفتن اموال شمایا آتش سوزی در مسکن طوری که اشیاء از بین بروند، غرامت بپردازد.

حفاظت سفر شما را در صورت بیماری یا حوادث در مسافرت تأمین می کند. این حفاظت در اغلب موارد از 45 تا 60 روز است.

حفاظت مسئولیت وقتی صِدق می کند که شما موظف به پرداخت غرامت شوید و حفاظت حقوقی/ قضائی به شما امکان می دهد برای برخی از مخارج دادرسی در دعاوی اختلافی غرامت دریافت کنید.

حفاظت "مورد حمله قرار گرفتن" می تواند در مواردی که شما مورد ضرب و جرح قرار بگیرید به شما غرامت بپردازد.

بیمۀ منزل در اغلب موارد همۀ افرادی که در یک آدرس نامنویسی کرده اند و باهم زندگی می کنند را در بر می گیرد، به عبارت دیگر باید زندگی مشترک وجود داشته باشد. بیمه در اغلب موارد شامل فردی که بصورت همخانه زندگی می کند، نمی شود. بنابراین فرد همخانه بایستی برای خود بیمه داشته باشد.

قرارداد یک ساله

وقتی بیمۀ منزل تنظیم می کنید قرارداد آن یک سال اعتبار دارد. مدت قرارداد اغلب بیمه های اموال یک سال است. بنابراین اگر مثلاً بیمه با نرخ ارزان تری به شما پیشنهاد شوند نمی توانید بیمۀ خود را در این مدت لغو کنید. ولی اینکه قرارداد بیش از یک سال اعتبار ندارد برای آنست که شما در تاریخ اصلی سررسید، بتوانید شرکت بیمۀ خود را عوض کنید. اگر در تاریخ اصلی سررسید بیمۀ خود را فسخ نکنید یا شرکت بیمه را تغییر ندهید، بیمه بطور اتوماتیک یک سال دیگر تمدید می شود.

استثناء و محدودیت ها

همۀ بیمه ها دارای استثناء و محدودیت های مختلف هستند. برای آنکه بدانید بیمۀ شما شامل چه مواردی است بایستی شرایط آنرا با دقت بخوانید. شما همچنین طبق قانون قرارداد بیمه حق دارید خلاصه ای از مهمترین اطلاعاتی را که بایستی از آن آگاه باشید و مهمترین محدودیت ها را دریافت کنید. به این اطلاعات قبل از خرید گفته می شود.

حفاظت کامل خطرات برای صدمات ناشی از بدشانسی

با داشتن حفاظت کامل خطرات می توانید برای حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده غرامت دریافت کنید که معمولاً صدمات ناشی از بدشانسی نامیده می شوند. برخی از بیمه های منزل شامل حفاظت کامل خطرات هستند. اگر نه خوب است آنرا با این نوع حفاظت تکمیل کنید. 

برای حوادث غرامتی پرداخت نمی شود 

بیمۀ منزل بابت حوادث یا بیماری (بغیر از صدمات یا بیماری اضطراری در مسافرت) غرامتی پرداخت نمی کند. برای آنکه بتوانید برای یک صدمۀ دائمی ناشی از یک حادثه غرامت دریافت کنید بایستی یک قرارداد ویژه حوادث تنظیم کنید.

در مورد بیمه های منزل در وبسایت "آژانس بیمه های مصرف کنندگان" مطالب بیشتری بخوانید،