حراج اینترنتی

حراج های اینترنتی مختلفی وجود دارد. حق و حقوق شما بعنوان خریدار به نوع حراج و کسی که از او خرید می کنید بستگی دارد. همۀ پیشنهادات خرید تعهدآور هستند، بنابراین قبل از ارائۀ پیشنهاد خرید از مقررات جاری کسب آگاهی کنید. 

خرید از شرکت

وقتی در یک حراج اینترنتی از یک شرکت خرید می کنید مقررات مربوط به سایر خریدهای الکترونیکی صِدق می کنند. شما از جمله دارای حق پشیمانی بوده و 14 روز وقت دارید که از خرید خود پشیمان شوید.  ولی اگر بتوان در محل حراجی نیز پیشنهاد قیمت داد دیگر حق پیشمانی صِدق نمی کند. 

شما همچنین حق دارید نسبت به کالای دارای عیب و نقص شکایت کنید. گاهی اوقات یک شرکت حراجی کالا را در وضعیت موجود آن می فروشد. ولی اگر وضعیت کالا با توجه به قیمت حراج آن از آنچه که شما تصور می کردید بدتر باشد، با این حال بعنوان عیب و نقص کالا تلقی می شود.  

خرید از افراد عادی

افراد عادی می توانند کالاها را در حراج اینترنتی بفروشند. وقتی از یک فرد عادی خرید می کنید دارای هیچگونه حفاظت مصرف کننده نیستید. مفهوم این امر از جمله آنست که شما از هیچگونه حق پشیمانی برخوردار نیستید.