بیمه کودکان

یک بیمه کودک خوب باید شامل محافظت هم در برابر بیماری ها و هم در برابر حوادث باشد. کودکان و نوجوانان معمولا از طریق مدرسه خود یا خدمات کودک یاری بیمه هستند. این بیمه تنها در برابر حوادث و اغلب فقط در طول ساعات مدرسه اعتبار دارد. کودکان برای محافظت در برابر بیماری ها و حوادث نیاز به بیمه جداگانه مخصوص کودکان دارند.

به این شکل یک قرارداد بیمه امضا می کنید

شما می توانید بیمه کودک را از طریق وب سایت شرکت بیمه، از طریق یک کارگزار بیمه یا از طریق خدمات مشتری شرکت بیمه امضا کنید. یک جایگزین نیز می تواند این باشد که کودک را از طریق یک بیمه گروهی بیمه کنید. هنگام درخواست بیمه فردی، شما باید یک بیانیه بهداشتی در مورد سلامت کودک را پر کنید. بیمه تنها در مورد بیماری ها و حوادثی اعتبار دارد که پس از امضای قرارداد بیمه پیش آمده اند.

استثناها برای بیماری ها

همه بیمه های کودکان دارای استثنائات و محدودیت هایی برای یک سری بیماری های خاص هستند. در بیمه های فردی، آن بیماری هایی که شامل محدودیت های پرداخت غرامت هستند در قسمت شروط قرارداد بیمه درج می شوند.   برخی از شرکت ها اظهار می کنند که بیماری های مادرزادی استثنا محسوب می شوند در صورتی که علائم آن ها قبل از 6 سالگی بروز کند. علاوه بر بیماری های مادرزادی، محدودیت ها معمولا شامل اختلالات روانی، بیماری های عصبی و عضلانی نیز می باشند.

قرارداد یکساله

یک قرارداد بیمۀ کودکان برای یک سال معتبر است. پس از آن شما حق دارید که همان بیمه را ادامه دهید، اما شرکت حق دارد شرایط خود را تغییر دهد. البته، آنها باید طبیعتا این تغییرات را به شما اطّلاع دهند. شما در صورتیکه یک بیمه کودک از طریق مدرسه و یک بیمه کودک فردی داشته باشید می توانید برخی غرامت ها را، به عنوان مثال غرامت مالی برای معلولیت را، از چند بیمه دریافت کنید.

مبلغ بیمه

شما می توانید مبالغ بیمه مختلفی را انتخاب کنید و بنابراین مقادیر مختلفی بپردازید. مبلغ بیمه ای که انتخاب می کنید، غرامت مالی را که به هنگام بیماری یا حادثه می توانید دریافت کنید تحت تاثیر قرار می دهد.

چه مواردی جزو بیمه محسوب می شوند؟

مهمترین غرامت هایی که در بیمه کودکان تعریف شده است، شامل

  • ناتوانی پزشکی (یک اختلال فیزیکی یا روانی دائمی)
  • ناتوانی اقتصادی (ناتوانی انجام کار دائمی)
  • غرامت کمک هزینه پرستاری
  • مبالغ تک پرداختی در مورد تشخیص های وخیم
  • غرامت برای کودکان بزرگتر در هنگام اعلام بیماری (با گواهی دکتر)‏ 
  • غرامت هزینه های بستری در بیمارستان و مراقبت های بهداشتی

در مورد بیمه کودکان بیشتر بخوانید و آن ها در وب سایت سازمان مصرف کنندگان (konsumenternas.se) مقایسه کنید 

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)