درباره الومصرف کننده

الو مصرف کننده یک خدمات اطلاعاتی سراسرکشوری است که ازطرف اداره امورمصرف کنندگان هماهنگ میشود. به اینجا میتوانید با سئوالاتی در مورد خرید اجناس و خدمات، شرایط قرارداد، شکایت از کالا، خرید پایدار و غیره که شما بعنوان مصرف کننده نیاز به کمک داشته مراجعه کنید.

راهنمایان ما به سئوالات شما پاسخ گفته و یا اینکه شما را به کارشناسان دراداره جات دیگر، دفاترمصرف کنندگان و یا مشاوران مصرف کنندگان در کمون مراجعه میدهند. اگر چنانچه اطلاعاتی را که به دنبالش هستید در اینجا وبگاه hallakonsument.se پیدا نکردید، میتوانید از طریق چَت، فیس بوک و یا ایمیل با ما تماس بگیرید. ساعات کاری مشاورین روزهای کاری از ساعت ۱۷ ـ ۹ میباشد.

یک زندگی مصرف کننده ساده تر
هدف از خدمات اطلاعاتی مصرف کنندگان این است که کارشمای مصرف کننده را آسانتر کند.ما جواب های سریع و قابل استفاده ای میدهیم که امیدواریم به انتخاب آگاهانه شما کمک کند .


این مراجعی است که ما اطلاعات از آنها جمع آوری میکنیم:
اداره امور مصرف کنندگان، هیئت عمومی شکایات مصرف کنندگان، اداره کل امور مسکن سازی، اداره کل بازرسی بازار انرژی، اداره بازرسی دلال های معاملات املاک، اداره بازرسی مالی، اداره بازرسی مواد شیمیایی، اداره اخذ ومصادره اموال، اداره کنترل کیفیت موادغذایی، اداره حفاظت محیط زیست، اداره اموربازنشستگی، اداره پست و تلگراف، اداره دولتی مصرف انرژی، دفتر امور دارایی و بانکداری مصرف کنندگان، دفتر امور بازار انرژی مصرف کنندگان، دفتر امور بیمه های مصرف کنندگان، مشاوران مخابرات و مشاوران مصرف کنندگان در کمون ها.