بیمۀ فوق العاده

وقتی کالاهایی مانند تلویزیون یا کامپیوتر خریداری می کنید گاهی اوقات فروشنده به شما پیشنهاد می کند یک بیمۀ فوق العاده برای آن کالا تنظیم کنید. با پی بردن به نوع حفاظتی که شما از قبل دارید می توانید تشخیص دهید که آیا به آن بیمۀ کالا نیاز دارید یا نه. 

حفاظت شما در قانون خرید مصرف کنندگان
اگر کالا معیوب باشد حق دارید تا سه سال شکایت کنید. برای اینکار با فروشنده تماس بگیرید و به او بگویید که از کالا ناراضی هستید. علت عدم رضایت خود را نیز تعریف کنید. فروشنده موظف است رفع عیب کند.
شرایط یک گارانتی احتمالی
در اغلب موارد کالاهایی مانند تلویزیون و کامپیوتر با یک گارانتی یک یا دو ساله فروخته می شوند. ولی اگر فروشنده بتواند ثابت کند که عیب ناشی از یک حادثه یا کاربرد غلط شما باشد، گارانتی اعتبار نخواهد داشت.
حفاظت شما از بیمۀ منزل
جویا شوید که آیا بیمۀ اضافی در قرارداد بیمۀ منزل شما وجود دارد یا نه. چنین بیمۀ فوق العاده ای بیمۀ تمام خطرات یا بیمۀ بدشانسی نام دارد.

تنها فرق بیمۀ فوق العادۀ کالا با بیمۀ تکمیلی در بیمۀ منزل تان اغلب در مبلغ سهم بیمه گذار است. یعنی آن بخش از صدمه که در صورت بروز حادثه بر عُهدۀ خود شماست. علاوه براین ممکن است کسورات بابت عُمر کالا نیز متفاوت باشد. کسورات بابت عُمر کالا یعنی اینکه غرامتی که دریافت می کنید با بالارفتن عُمر کالای بیمه شده کاهش می یابد.
شرایط را با دقت بخوانید
شرایط را بادقت بخوانید چون گاهی اوقات بیمه ها مفقود شدن کالا را پوشش نمی دهند، به عبارت دیگر مثلاً اگر کالا گم شود. بیمۀ تکمیلی قرارداد بیمۀ منزل همچنین برای اغلب اشیاء منزل و نه تنها تلویزیون و کامپیوتر نیز صِدق می کند.