تأخیر در تحویل کالا

اگر شما محصولی را سفارش داده اید و شرکت آن را به موقع تحویل ندهد به آن ‏تأخیر گفته می شود. اگر شما در مورد تاریخ خاصی توافق نکرده باشید، شرکت ظرف 30 روز پس از قرارداد، باید کالای سفارش داده شده را تحویل دهد.

اگر شما کالای خود را به موقع دریافت نکردید می توانید:

  •  از پرداخت خودداری کنید
  •  از شرکت درخواست کنید تا خرید را کامل کند
  • اگر تاخیر برایتان خیلی مهم است خرید را لغو کنید
  •  برای هزینه های ناشی از تأخیر ادعای خسارت کنید

از پرداخت خودداری کنید

با توجه به قانون حمایت از مصرف کنندگان، شما مجاز هستید از پرداخت خودداری کنید تا هنگامی که شرکت کالای شما را تحویل دهد. به یاد داشته باشید که به صورت کتبی به شرکت اطلاع دهید که شما از پرداخت خودداری کرده اید. اگر کالا را به صورت اعتباری خریداری کرده اید، مانند صورتحساب یا اقساط، شما همچنان حق دارید که از پرداخت به اعتباردهنده خودداری کنید. در این موارد، هر دو شرکت و اعتباردهنده باید مطلع شوند.

از شرکت درخواست کنید تا خرید را کامل کند

شما حق دارید که از شرکت بخواهید تا به قرداد خود عمل کند و کالای شما را تحویل دهد. اگر تحویل کالای شما به تعویق افتاده باشد، باید با شرکت تماس بگیرید و در مورد تاخیر شکایت کنید. به خاطر داشته باشید که با یک نوشته کتبی، ترجیحاً از طریق ایمیل تماس بگیرید. در عین حال، به شرکت زمان اضافی بدهید، یعنی یک تاریخ نهایی برای زمانی که کالا باید به شما تحویل داده شود تعیین کنید. به یاد داشته باشید که زمان افزوده نباید خیلی کوتاه باشد تا شرکت یک فرصت منطقی برای تحویل کالا داشته باشد.

لغو خرید 

اگر به شرکت زمان اضافه داده اید ولی کالای خود را دریافت نکرده اید، می توانید حق لغو خرید را داشته باشید.

اگر تاخیر برای شما اهمیت اساسی دارد، می توانید حق لغو خرید را داشته باشید، حتی اگر مدت زمان اضافی را به شرکت نداده باشید. به عنوان مثال ممکن است قبل از خرید، شما به شرکت اطلاع داده باشید که تاریخ تحویل برای خرید شما بسیار مهم است.

در برخی موارد ممکن است واضح باشد که تأخیر نداشتن در تحویل کالا بسیار مهم است حتی اگر از قبل در مورد آن اطلاع نداده باشید، مثلا اگر لباس عروسی سفارش داده باشید.

خسارت

اگر متحمل هزینه های اضافی ناشی از تاخیر شده باشید، می توانید برای این موارد درخواست خسارت کنید. طبق قانون، شما می توانید برای هزینه های واقعی غرامت دریافت کنید، ولی شما نمی توانید برای زمانی که منتظر بودید خسارت بگیرید. شما همچنین باید قادر به اثبات این هزینه باشید، مثلا از طریق نشان دادن رسید.

اطلاعات بیشتر در مورد قانون حمایت از مصرف کنندگان

اگر شما و شرکت به توافق نرسید

اگر شما و شرکت موافق نباشید، می توانید شکایت را به هیئت مدیره شکایات عمومی (ARN) برای بررسی اختلاف نظر بفرستید.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی گزارش در وب سایت ARN

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)