رسید

وقتی از یک فروشگاه خرید می کنید، شما حق دریافت رسید را دارید. اگر آنلاین خرید کنید، شما حق دریافت تأییدۀ سفارش خود را دارید. به خاطر داشته باشید بهتر است مدارکی که نشان می دهد چه کالایی را خریداری کرده اید و چقدر پرداخت کرده اید را ذخیره کنید.

رسید برای شکایت

رسید اثبات می کند که شما چه چیزی خریداری کردید، کجا و چه زمانی وبا چه قیمتی آن را خریداری کرده اید. بهتر است که رسید برای کل دوره شکایت از اشکال کالا ذخیره شود. شما همیشه هنگام خرید کالا یا خدمات به مدت 3 سال حق شکایت از اشکال کالا را دارید.

برای خدمات ارائه شده در زمین، ساختمان ها و یا سایر اموال غیر منقول، شما ده سال حق شکایت دارید. به عنوان مثال، اگر حمام خود را بازسازی کرده اید، به مدت 10 سال حق دارید تا از اشتباهات شکایت کنید. اگر شما صاحب خانه ای هستید، ممکن است بهتر باشد تا تمام رسیدهای مربوط به ساختمان خود را تا زمانی که در آنجا اقامت دارید ذخیره کنید.

اگر گارانتی دریافت کرده اید که فراتر از دوره معمول شکایت می باشد، باید گواهی ضمانت را تا زمانی که گارانتی معتبر است، ذخیره کنید.

چه چیزی باید در رسید ذکر شده باشد؟

رسید باید، در کنار سایر موارد، شامل اطلاعات مربوط به تاریخ، قیمت، نام کالا و تعداد کالا باشد. همچنین باید نام، شماره سازمان و یک آدرس برای شرکت وجود داشته باشد.

جزئیات کامل در مورد اینکه چه اطلاعاتی باید بر روی رسید نقدی موجود باشد را می تواند در قوانین اداره مالیاتی سوئد مربوط به شرایط ثبت رسید بیابید.

در مورد الزامات اداره مالیاتی برای ثبت رسید، بیشتر بخوانید

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)

اگر رسید ندارید

هیچ قانونی وجود ندارد که شما باید یک رسید نشان دهید تا بتوانید شکایت کنید، مثلا ممکن است بتوانید یک گزارش حساب بانکی را به جای رسید استفاده کنید. با این حال شما باید قادر باشید نشان دهید که چه زمانی، از کجا و با چه قیمتی خرید را انجام داده اید. اگر چندین کالای مختلف را در یک زمان خریداری کرده باشید نمی شود مطمئن بود که بتوان از طریق گزارش حساب بانکی نشان داد که در واقع چه اقلامی را خریداری کرده اید. در چنین مواردی داشتن رسید می تواند ضروری باشد.

خرید در فروشگاه

هنگامی که چیزی را در یک فروشگاه خریداری می کنید، فروشنده باید به شما یک رسید ارائه دهد. شما می توانید رسید را به صورت کاغذی یا به شکل یک رسید الکترونیکی، به عنوان مثال از طریق پیامک یا ایمیل دریافت کنید.

خرید از راه دور

هنگامی که شما وارد قراردادهای راه دور می شوید، برای مثال از طریق تلفن یا آنلاین، شرکت هیچ تعهدی برای ارائه رسید به شما ندارد. با این وجود، شما حق دریافت یک تأییده در مورد این قرارداد، در دیرترین حالت، زمانی که کالا تحویل داده می شود یا خدمات آغاز شده باشد، را دارید. در تأییده، باید آنچه را که خریداری کرده اید و قیمت آن قید شوند. تأییده – همراه با، به عنوان مثال، یک نسخه از تاریخچه کارت، گزیده ای از حساب بانکی شما یا یک گزارش از بانک اینترنتی شما - به عنوان مدرکی برای اثبات خرید شما اعتبار دارد.