تازه وارد در سوئد- خرید در اینترنت

شرکتهای بسیاری در اینترنت کالا و خدمات می فروشند، ولی به همۀ این شرکتها نمی توان اطمینان کرد.

از شرکتی که می خواهید از آن خرید کنید کنترل های دقیقی انجام دهید:

  • آیا آدرس و شماره تلفن شرکت وجود دارد؟
  • نظر سایر افراد در مورد آن شرکت چیست؟ اغلب می توانید در اینترنت در مورد موارد خوب و بد شرکتهای مختلف اظهار نظرهایی را بخوانید.

اگر از یک شرکت سوئدی در اینترنت خرید می کنید همیشه از حق پشیمانی (ångerrätt) برخوردار هستید. حق پشیمانی به این معنی است که شما می توانید تغییر عقیده داده و از توافق پشیمان شده و کالا را ظرف مدت 14 روز پس از خرید پس بدهید. در اینصورت فقط هزینه پس فرستادن کالا را پرداخت می کنید و بقیه پول به شما پس داده می شود.

مطالب بیشتری در مورد حق پشیمانی بخوانید

پیشنهاد های خوب و باور نکردنی

در اینترنت بسیاری پیشنهادات خوب و باور نکردنی وجود دارد – مثلاً ممکن است به شما پیشنهاد شود که یک تبلت یا تلفن موبایل را به قیمت فقط یک کرون خریداری کنید. چنین پیشنهادهائی معمولاً مستلزم آبونمان های گرانقیمت هستند و ممکن است خلاص شدن از آنها مشکل باشد. اگر پیشنهاد را قبول کنید بایستی ماهیانه مبلغ گزافی را پرداخت کنید.

آگاه باشید که ممکن است چنین پیشنهادهائی در خارج از اینترنت نیز وجود داشته باشند – مثلاً ممکن است در یک آگهی تبلیغاتی عادی، در یک نامه یا یک فروشندۀ در خیابان پیشنهاد خرید به شما داده شود.

اگر کارت شناسائی ندارید

آیا به تازگی شماره شناسائی فردی خود را از ادارۀ مالیات سوئد (Skatteverket) دریافت کرده اید؟ بخاطر داشته باشید که نبایستی تا دریافت کارت شناسائی (legitimation) در اینترنت خرید کنید. برای دریافت بستۀ خود از پُست بایستی کارت شناسائی ارائه کنید. برای پرداخت یک صورتحساب در بانک نیز به کارت شناسائی نیاز دارید.

 

تازه واردان در سوئد می توانند از اینجا راهنمائی دریافت کنند