تازه وارد در سوئد: برای امضاء کردن احتیاط کنید

مضای شما خصوصی و خیلی با ارزش است. اگر یک توافقنامه یا قرارداد را امضاء کنید بایستی کلیۀ شرایط توافقنامه را رعایت کنید. قبل از امضای یک توافقنامه از مفهوم آن دقیق کسب اطلاع کنید.

امضای شما خصوصی و خیلی با ارزش است. اگر یک توافقنامه یا قرارداد را امضاء کنید بایستی کلیۀ شرایط توافقنامه را رعایت کنید. قبل از امضای یک توافقنامه از مفهوم آن دقیق کسب اطلاع کنید.  

در سوئد کاملاً عادی است که برای خرید یک کالا قرارداد تنظیم شود. یک قرارداد (avtal) یا قرارداد (kontrakt) مواردی هستند که شما و طرف مقابل در مورد آن توفق کرده اید. شما ممکن است بطور مثال یک تلفن موبایل با ارتباط اینترنتی از یک شرکت بخصوص خریداری کنید. دراینصورت هر ماه مبلغ مشخصی را، معمولاً طی چند سال به آن شرکت پرداخت می کنید.

امضای یک توافقنامه یا قرارداد معمولاً "امضاء دادن" (underskrift, namnteckning eller signatur) نامیده می شود. وقتی یک توافقنامه را امضاء کنید دیگر نمی توانید تغییر عقیده بدهید؛ شما بایستی کلیۀ قسمت های توافق را اجرا کنید.

هرگز یک قرارداد را از طرف هیچکس امضاء نکنید – حتی اگر آن فرد فامیل یا دوست شما باشد.

بسیاری از قراردادها به این معنی هستند که شما بایستی طی یک مدت طولانی به یک شرکت پول پرداخت کنید. از اینرو لازم است قبل از امضای آن شما بدانید که می توانید کلیۀ هزینه ها را پرداخت کنید. گاهی اوقات ممکن است شما مجبور شوید چند صد کرون طی چندین سال متوالی پرداخت کنید.

از مشخصات بانکی، کارت بانک و شماره شناسائی فردی خود با دقت محافظت کنید. شما بایستی از این اطلاعات فقط در ارتباط با بانک خود یا ادارات دولتی، یا خرید از شرکتی که به آن اطمینان دارید، استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد توافقنامه ها و شرایط آنها

پرداخت قسطی هزینۀ بیشتری دارد

آیا قصد دارید چیزی بخرید که قیمت آن خیلی زیاد است؟ در اینصورت فروشگاهی که از آن خرید می کنید ممکن است شما بپرسد آیا می خواهید قسطی خرید کنید یا نه. این نوع پرداخت اقساطی (avbetalning) یا پرداخت قسطی (delbetalning) نامیده می شود. پرداخت اقساطی یا قسطی در مجموع معمولاً از پرداخت بلافاصله هزینۀ بیشتری دارد.اگر صورتحساب ها را به موقع پرداخت نکنید سریعاً بسیار گزاف خواهد شد.

 

تازه واردان در سوئد می توانند از اینجا راهنمائی دریافت کنند