تازه وارد در سوئد: در مورد فروش های تلفنی احتیاط کنید

اگر یک تلفن داشته باشید ممکن است از شرکتهای مختلف به شما تلفن شود و بخواهند کالاها و خدمات مختلفی را به شما بفروشند. این فروش تلفنی (telefonförsäljning) نامیده می شود. هرگز یک پیشنهاد فروش تلفنی را قبول نکنید مگر آنکه کاملاً مطمئن باشید که چه می خرید.

هرگز یک پیشنهاد فروش تلفنی را قبول نکنید مگر آنکه کاملاً مطمئن باشید که چه می خرید.

اگر پیشنهاد یک فروشندۀ تلفنی را بپذیرید، ملزم به رعایت شرایط یک توافقنامه هستید. از اینرو بایستی وقتی یک فروشندۀ تلفنی به شما زنگ می زند احتیاط کنید. همیشه حق دارید بگویید "نه، ممنون" و مکالمه را قطع کنید.

ممکن است یک فروشنده بیرون از فروشگاه یا در خیابان با شما شروع به صحبت کند. در اینصورت همان توصیه در مورد فروش تلفنی صِدق می کند، یعنی همیشه حق دارید بگویید "نه، ممنون" و به راه خود ادامه دهید.

 

تازه واردان در سوئد می توانند از اینجا راهنمائی دریافت کنند