تازه وارد در سوئد: صورتحساب های خود را به موقع پرداخت کنید

اگر چیزی خریداری کنید که پول آنرا بلافاصله پرداخت نکنید پس مدتی معین یک صورتحساب (räkning) دریافت می کنید. یک صورتحساب ممکن است فاکتور (faktura) نیز نامیده شود. صورتحساب ها ممکن از طریق پُست یا ایمیل ارسال شوند و ممکن است شکل ظاهری آنها باهم متفاوت باشد.

قتی یک صورتحساب دریافت کردید موارد زیر را بایستی کنترل کنید:

  • اینکه آیا شما واقعاً اقلام درج شده در صورتحساب را سفارش داده بوده اید یا نه
  • اینکه آیا قیمت صحیح است یا نه
  • تاریخ سررسید پرداخت

شما بایستی صورتحساب های خود را پرداخت کنید و مهم است که به موقع پرداخت شوند. در جائی از صورتحساب تاریخ سررسید پرداخت آن درج شده است. این تاریخ معمولاً آخرین تاریخ پرداخت (sista betalningsdag) یا تاریخ سررسید (förfallodatum) نامیده می شود. اگر به موقع پرداخت نکنید ممکن است دچار مشکلات عمده ای شوید. اولاً مبلغی که بایستی پرداخت کنید بالاتر خواهد بود. همچنین اگر همان صورتحساب را در چند موعد پرداخت نکنید ممکن است به ادارۀ اجرائیات و مطالبات سوئد (Kronofogden) ارجاع شود. این امر کسب تابعیت سوئدی را برای شما دشوار تر می کند.

اگر اجاره بهاء خود را پرداخت نکنید ممکن است از مسکن تخلیه شوید. یعنی ممکن است قرارداد اجارۀ شما فسخ و شما مجبور به نقل مکان شوید. اگر تخلیه شوید تهیۀ مسکن جدید برایتان مشکل می شود.

برخی از صورتحساب ها را با فواصل زمانی بیشتری دریافت می کنید، مثلاً اگر تلویزیون داشته باشید بایستی عوارض رادیو و تلویزیون (radio- och tv-avgift) پرداخت کنید. این عوارض را معمولاً یک یا چهار مرتبه در سال پرداخت می کنید.

اگر موردی در صورتحساب اشتباه باشد

آیا صورتحسابی دریافت کرده اید که دارای اشتباه است؟ در اینصورت با شرکتی که صورتحساب را ارسال کرده تماس بگیرید. در نامه یا ایمیل خود بنویسید که شما قصد ندارید صورتحساب را پرداخت کنید وعلت آنرا توضیح دهید. اینکار خودداری (bestrida) از پرداخت صورتحساب نامیده می شود. همیشه یک کپی از هرچه که می نویسید برای آن شرکت می فرستید را نگهداری کنید.

آیا برای خودداری از پرداخت یک صورتحساب به کمک نیاز دارید؟ با مشاور بودجه و بدهکاری (budget- och skuldrådgivare) در کمون خود تماس بگیرید.

 

تازه واردان در سوئد می توانند از اینجا راهنمائی دریافت کنند