تازه وارد در سوئد: امور مالی خود را برنامه ریزی کنید

اگر کنترل امور مالی تان در اختیار خودتان است، بایستی موارد بسیاری را در نظر بگیرید. در اینجا می توانید در مورد آنچه که روی هزینه های شما می تواند تأثیر بگذارد مطالبی بخوانید.

 

یک بودجه تنظیم کنید

خوب است هر ماه امور مالی خود را برنامه ریزی کنید. اینکار بودجه (budget) نامیده می شود و جزئیات درآمد و هزینه های شما را نشان می دهد. این نشان می دهد که هرماه چقدر پول برای خرج کردن در اختیار دارید. تنظیم بودجه مفید است تا شما بیش از آنچه که توان مالی آنرا دارید خرید نکنید و دچار بدهکاری نشوید. روی این لینک کلیک کنید با استفاده از ابزار اینترنتی ما برای محاسبۀ بودجه (Budgetkalkylen) برای خود بودجۀ مالی تنظیم کنید.

ابزار محاسبۀ بودجه را امتحان کنید (به زبان سوئدی)

بروشور در مورد چگونگه دریافت کردن کمک مالی شخصی خود در وب سایت اداره امور مصرف کنندگان.

اگر می خواهید پول قرض کنید

اگر نیاز دارید پول قرض کنید خیلی اهمیت دارد که از انواع وام های موجود کسب اطلاع کنید. در اینصورت می توانید با صرفه تری وام را برای خود انتخاب کنید. وام گرفتن هزینه دارد. بهرۀ موثر (effektiv ränta) وام را سوال کنید. بهرۀ موثر مبلغی است شما برای یک سال بابت وام پرداخت می کنید.

مطالب بیشتری در مورد وام گرفتن بخوانید

از گرفتن وام سریع (snabblån) بی آنکه از هزینه های آن کسب اطلاع کرده باشید، خودداری کنید. این گزاف ترین نوع وام است. وام های سریع مبالغ کمتری دارند که بایستی در یک مدت کوتاه بازپرداخت شوند. شما می توانید مثلاً یک وام سریع 10000 کرونی را با ارسال یک پیامک اِس.اِم.اس به یک شرکت دریافت کنید. وام های سریع بهره ها و کارمزدهای بسیار بالائی دارند. وام های سریع وام میکرونی (mikrolån) و وام پیامکی (sms-lån) نیز نامیده می شوند.

بیمه هنگام بروز حوادث کمک می کند

بیمه (försäkring) تنظیم یک قرارداد با یک شرکت بیمه است. با داشتن چنین قراردادی اگر وسایل شما صدمه ببینند یا به سرقت بروند غرامت دریافت می کنید. مثلاً ممکن است وسایل شما در یک آتشسوزی یا حادثۀ درترافیک از بین برود. بیمه کردن خودتان، خانه و سایر اشیاء قیمتی اهمیت دارد.

مطالب بیشتری در مورد بیمۀ مسکن بخوانید

ارسال پول به کشورهای دیگر

آیا می خواهید به کشور دیگری پول بفرستید؟ در اینصورت به شما توصیه می کنیم از وبسایت پول از سوئد (Money from Sweden) استفاده کنید. این یک سرویس خدمات اینترنتی است که توسط ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان تدارک دیده شده و در آن می توانید هزینه های ارسال پول به سایر کشورها را مشاهده کنید.

وبسایت پول از سوئد را بازدید کنید

 

تازه واردان در سوئد می توانند از اینجا راهنمائی دریافت کنند