با ما تماس بگیرید

به الو مصرف کننده  (Hallå Konsument) با سئوالاتی در مورد خرید اجناس و خدمات، شرایط قرارداد، شکایت از کالا، خرید پایدار و غیره که شما بعنوان مصرف کننده نیاز به کمک داشته میتوانید مراجعه کنید. ما به سئوالات شما به سوئدی و انگلیسی پاسخ میدهیم. 

 

ساعات کاری را می توانید در صفحۀ تماس انگلیسی پیدا کنید.

شماره تلفن:* ۵۲۵ ۵۲۵ ـ ۰۷۷۱
اگر از خارج ازکشور تلفن میزنید: ۰۰۴۶۷۷۱۵۲۵۵۲۵
آدرس پستی: Hallå konsument, Konsumentverket. Box 48, 651 02 Karlstad
info@hallakonsument.se

اسناد و مدارک عمومی
تمامی اسناد و مدارکی که به دست ما در الو مصرف کننده میرسد اسهاد عمومی به حساب می آیند وهرکسی که بخواهد حق دارد آنها را دریافت کند. به همین خاطر دقت کنید که چه مدارکی را برای ما ارسال میدارید. بخاطر داشته باشید که ما به اطلاعات تماس با شما نیازمندیم که بتوانیم از طریق ایمیل و نامه پاسخگوی شما باشیم.

اگرچنانچه نیاز به مترجم دارید
اگردرهنگام تماس با ما به مترجم نیازدارید با یک آژانس مترجمین تماس بگیرید. اگر چنانچه فکر میکنید مشکل است از یکی از نزدیکان خود کمک بگیرید. اگراین امکان را ندارید که شخصا این کار را انجام دهید با ما تماس بگیرید و ما به شما کمک میکنیم.


* مکالمه تلفنی بعنوان مکالمه شهری حساب میشود. نرخ آن بستگی به اپراتور تلفنی شما دارد. جهت نرخ دقیق آن لطفا با اپراتور شرکت تلفن خود تماس بگیرید.