مستعمل و دست دوم

وقتی کالاهای مستعمل را از فروشگاه های دست دوم فروشی می خرید، توسط قانون خدمات مصرف کنندگان حفاظت می شوید. ولی کالاها را قبل از خرید با دقت معاینه و بررسی کنید چون کالاها در وضعیت موجود فروخته می شوند. 

گاهی اوقات فروشگاه های دست دو م فروشی کالاهایی را از جانب فرد دیگری می فروشند. ولی فروشگاه همیشه بعنوان فروشنده در برابر شما بعنوان مشتری مسئولیت فروشندگی دارد.
فروشگاه دست دو م فروشی مسئول کیفیت کالاها را بر عُهده دارد
فروشگاه مسئولیت همۀ اطلاعات مربوط به کیفیت کالا، قابلیت شستشو و غیره را بر عُهده دارد. اگر کالای شما دارای عیب و نقص است می توانید از فروشگاه بخواهید عیب را رفع کرده یا از قیمت آن کسر کند. این امر در مواردی صِدق می کند که عیب و نقص کالا به شما اطلاع رسانی نشده باشد یا خودتان نتوانسته اید آنرا هنگام خرید کشف کنید.
کالاهای دست دوم در وضعیت موجود فروخته می شوند.
چون کالا مستعمل است بایستی بپذیرید که مقداری عیب و نقص داشته باشد. اگر فروشگاه بطور واضح به شما اطلاع رسانی کرده باشد حق ندارید نسبت به عیب و نقص یا اشکالات زیبایی کالا شکایتی بکنید. از اینرو قبل از خرید کالاها را با دقت معاینه و بررسی کنید .