خرید خودرو از اشخاص خصوصی

اگر از یک فرد خصوصی خودرو خریده اید به اندازه زمانی که از یک فروشنده حرفه ای خودرو می خرید دارای حمایت نیستید. به همین واسطه بازار را با دقت مورد بررسی قرار دهید و زمانی که خودرویی جهت خرید پیدا کرده اید فروشنده آن را کنترل کنید.

اگر از فرد خصوصی خودرو بخرید قانون حمایت از مصرف کننده دارای اعتبار است،  به این معنی که دارای حمایت کمتری هستید. شما بعنوان خریدار وظیفه معاینه بزرگتری دارید و از آنجایی که در زمان خرید خصوصی بندرت ضمانتی ارائه می شود مهم است که با دقت اتوموبیل را مورد بررسی قرار دهید.

بازار را بررسی کرده و خودرو صحیح انتخاب کنید

آگهی های موجود در اینترنت و روزنامه ها را بخوانید تا در مورد وضعیت قیمت خودروهای مختلف اطلاعات کسب
کنید.

فروشنده را کنترل کنید

اگر از فرد خصوصی خودرو میخرید کنترل کنید فردی که خودرو را از وی خریداری می کنید واقعا صاحب خودرو است و قرضی در رابطه با خودرو وجود ندارد. این کار را از طریق تماس با اداره کل حمل و نقل انجام می دهید. چنانچه قرض پرداخت نشده در رابطه با خودرو وجود داشته باشد اداره اجرائیات می تواند درخواست مطالبه آن را کند حتی اگر شمایی که خودرو را خریده اید مسئول قرض نبوده باشید.  اگر پرونده به اداره اجرائیات تسلیم شده باشد می بایست به این اداره مراجعه کنید تا از مبلغ قرض موجود آگاه شوید.

قرارداد خرید

اگر یک خودرو دست دوم را بصورت خصوصی خریداری کنید قانون حمایت از مصرف کننده دارای اعتبار است. قانون حمایت از مصرف کننده اجازه دهنده است، به این معنی که مقررات این قانون فقط در صورتی دارای اعتبار است که هیچ چیز دیگری قرارداد نشده باشد. به همین واسطه بسیار مهم است که هرچیزی که شما و فروشنده در رابطه با آن به توافق رسیده اید در قرارداد نوشته شود. دو قرارداد مشابه هم بنویسید تا شما و فروشنده هر کدام دارای یک نسخه باشید.

بدون حق پشیمانی

اگر شما و فروشنده حق پشیمانی را در قرارداد ننوشته باشید نمی توانید پس از خرید خودرو از یک فرد خصوصی پشیمان شوید.

ضمانت

در زمان خرید خودرو بصورت خصوصی بندرت ضمانت دریافت می کنید. اگر خودرو از مدلهای جدید باشید ضمانتی که به همراه خودرو می آید می تواند موجود باشد. اگر ضمانتی موجود نباشد قوانینی که در قانون حمایت از مصرف کننده درج شده معتبر است.

بیمه و گزارش

وقتی خودرو را خریدید این شما هستید که مسئول بیمه خودرو هستید. همچنین دقت کنید که گزارش تعویض مالک هم از طرف شما و هم از طرف فروشنده  به اداره کل  حمل و نقل اعلام شود.

تست خودرو

خودرو را قبل از خرید بصورت آمایشی برانید. اگر خودتان اطلاعات زیادی در مورد خودرو ندارید خوب است که فرد مطلعی را با خود به همراه داشته باشید. خودرو را در زمان بلندتری بصورت آزمایشی برانید تا گرم شود. در این صورت است که همه سیستم ها فعال می شوند و امکان کشف خرابی راحت تر می شود.

تامین مالی

برای خرید خودرو ممکن است نیاز به دریافت وام داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که قدرت پرداخت هم اصل وام وهم بهره آن را دارا هستید. چنانچه پرداخت های خود را بصورت منظم انجام ندهید وام دهنده مجاز است که خودرو را از شما بگیرد. شما می توانید تا ۸۰ درصد از ارزش خودرو را وام بگیرید، ۲۰ درصد باقی مانده توسط شما پرداخت می شود. آن را می توانید نقدا و یا از طریق  تحویل یک خودرو برای تعویض پرداخت کنید. پرداخت نقدی بخشا جهت کاهش تقاضا برای مصرف و همچنین تضمینی برای قدرت بازپرداخت وام مطالبه می شود.

کنترل تحویل

زمانی که خودرو خود را تحویل می گیرید خوب است که قبل از ترک فروشنده یک کنترل تحویل صورت دهید.

چک لیست برای کنترل تحویل

۰ ترمزها، فرمان، لامپ ها، برف پاک کن ها و دیگر قطعات  حرکت کننده را کنترل کنید. از فروشنده بخواهید که  
   بهنگام راندن آزمایشی خودرو بهمراه شما باشد.
۰ کنترل کنید که رنگ خودرو دارای صدمه نباشد. اثبات اینکه یک صدمه قبل از تحویل خودرو وجود داشته پس از  
   خرید مشکل خواهد بود.
۰ کنترل کنید که خودرو بهمراه جزئیاتی که در قرارداد نوشتته شده تحویل داده شده است.
۰ انحرافاتی را که در نسخه قرارداد خود پیدا می کنید یادداشت کرده و از فروشنده بخواهید آن را امضأء کند.
۰ کنترل کنید که همه مدارک متعلق به خودرو از قبیل قرارداد، دفترچه راهنما، سند ثبت و مدارک احتمالی در مورد
   ضمانت موجود باشد.

تعویض مالک را گزارش کنید

اگر تصمیم به خرید خودرو گرفتید میبایست شما و صاحب خودرو یگ گزارش تحویل مالم صورت دهید، این کار را در نزد اداره کل حمل و نقل انجام می دهید.

در باره اینکه گزارش تغییر مالک چگونه انجام می شود و چه کاغذهایی را باید پر کنید در وب سایت اداره کل حمل و نقل بیشتر بخوانید.