اگر شرکت قیمت اشتباه بدهد

شرکت ها ملزم به ارائه اطلاعات صحیح و دقیق در مورد قیمت ها هستند. با این حال، گاهی اوقات اتفاق می افتد که محصولات دارای برچسب نادرست هستند و شما نمی توانید انتظار داشته باشید که محصول را با قیمت اشتباه خریداری کنید.

قیمت اشتباه در فروشگاه

شما نمی توانید ادعا کنید که کالا را به قیمتی که بر روی قفسه داشته می خواهید، چرا که یک قرارداد برای اولین بار در پای صندوق است که شکل می گیرد. ولی اگر قیمت نادرست باشد، شما می توانید از خریدن آن کالا صرف نظر کنید.

قیمت اشتباه در آگهی

شما نمی توانید ادعا کنید که کالایی را با قیمت اعلام شده در یک آگهی خریداری کنید. قیمت های درج شده در آگهی برای شرکت ها الزام آور نیستند.

ولی در برخی شرایط خاص شما می توانید خسارت دریافت کنید برای هرینه هایی که به دلیل آگهی اشتباه متحمل شده اید، به عنوان مثال هزینه ی سفر غیرضروری به فروشگاه.

قیمت اشتباه در فروشگاه آنلاین

اگر محصولی را در یک فروشگاه آنلاین خریداری کرده اید و تأییدۀ خرید را دریافت کرده اید، می توانید حق خرید محصول را با قیمت داده شده ادعا کنید، اما تنها تا زمانی که اشتباه بودن قیمت واضح نبوده باشد و شما با "نیت شوم" خرید نکرده باشید. فروشگاه آنلاین ملزم به انجام سفارش شما نیست اگر شما متوجه بودید یا باید متوجه می شدید که قیمت ارائه شده بیش از حد پایین است.

اگر شما و فروشگاه به توافق نرسید که قیمت به وضوح نادرست بوده است، می توانید با انجمن عمومی شکایات، ARN تماس بگیرید تا اختلاف نظر بررسی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی شکایت در وب سایت ARN

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)

گزارش قیمت گذاری نادرست  

اداره امور مصرف کنندگان مسئول تضمین این است که شرکت ها اطلاعات صحیح و دقیق درباره قیمت ها ارائه دهند. اگر شرکتی اطلاعات نادرست در قیمت گذاری ارائه دهد، می توانید آن را به اداره امور مصرف کنندگان سوئد گزارش دهید.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت گزارش در وب سایت اداره امور مصرف کنندگان