دستورالعمل

هنگامی که یک محصول را خریداری می کنید، شما حق دریافت یک دستورالعمل را دارید. دستورالعمل باید شامل رهنمودهایی باشد که شما بتوانید از طریق آن ها کالای خریداری شده را نصب، مونتاژ، استفاده، نگهداری و مراقبت کنید.

دستورالعمل چطور باید تحویل داده شود

دستورالعمل باید مطابق با آیتم خاصی که خریداری کرده اید و به صورت کتبی ارائه شود. شما معمولا حق دریافت دستورالعمل را در فرم کاغذی دارید، اما گاهی اوقات ممکن است دریافت آن به صورت دیجیتال کافی باشد.

به عنوان مثال، اگر شما یک کامپیوتر خریداری کنید، احتمالا دستورالعمل کاربر می تواند در کامپیوتر خوانده شود و به این دلیل می شود آن را به صورت دیجیتال ارائه داد. اگر، از سوی دیگر، دستورالعمل برای راه اندازی کامپیوتر مورد نیاز است، باید آن را درون یا بر روی بسته بندی ارائه داد. اگر دستورالعمل ناقص باشد یا وجود نداشته باشد، با توجه به قانون حمایت از مصرف کنندگان، ممکن است محصول مشکل دار در نظر گرفته شود.

درباره قانون حمایت از مصرف کنندگان بیشتر بخوانید

شما حق دارید دستورالعمل (دفترچه راهنما) به زبان سوئدی دریافت کنید

در اکثر موارد شما می توانید یک دستورالعمل به زبان سوئدی درخواست کنید. در صورتی که چنین چیزی وجود نداشته باشد، دستورالعمل می تواند به جای آن دارای نمادهای شناخته شده و قابل فهم باشد.

گاهی اوقات شما آن را به زبان انگلیسی دریافت می کنید

استثناهایی وجود دارد که شما ممکن است قبول کنید که دستورالعمل به زبان انگلیسی ارائه شود. این امر در مورد کالاهایی برای یک سری خریدار محدود با دانش خاص، مانند دستگاه های پیشرفته فنی و الکترونیکی کاربرد دارد. شما همیشه حق دارید که اطلاعات ایمنی، مانند متن های هشداردهنده، را به زبان سوئدی درخواست کنید.

اگر شما و شرکت به توافق نرسید

اگر به شرکت شکایت کرده اید اما هنوز دستورالعمل لازم برای استفاده از محصول را دریافت نکرده اید، ممکن است حق لغو خرید و دریافت پول خود را داشته باشید. اگر شرکت به درخواست شما پاسخ منفی دهد، می توانید این موضوع را به هیئت شکایات عمومی، ARN، برای بررسی اختلاف نظر گزارش دهید.

اطلاعات بیشتر در مورد گزارش به ARN

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)