خرید از فروشندگان حرفه ای خودرو

زمانی که یک خودرو نو یا دست دوم از یک فروشنده حرفه ای خودرو میخرید تحت حمایت قانون حمایت از مصرف کننده قرار دارید. به این معنی که فروشنده حق ندارد شرایط کمتر از آنچه که در قانون نوشته شده به شما ارائه نماید. با وجودی که تحت حمایت قانون قرار دارید موارد چندی وجود دارد که دانستن آنها مفید است.

در زمان خرید خودرو بازار را بررسی کنید

در مورد وضعیت قیمت خودروهای مختلف اطلاعات کسب کنید. آگهی ها در اینترنت و روزنامه ها  را بخوانید و به خودروهای متعدد نگاه کنید.

خودرو خود را در جایی که مارک شما به فروش میرسد تعویض کنید

اگر می خواهید خودرو قدیمی خود را در زمان خرید یک خودرو نو در نزد یک فروشنده تعویض کنید ایده خوبی است که این کار را در نزد فروشنده ای انجام دهید که تخصص او  بر روی مارک اتوموبیل شما متمرکز شده است. آنها معمولا قیمت بهتری برای تعویض پرداخت می کنند. اگر خودرویی که در صدد فروش آن هستید یک مدل قدیمی فروش آن بصورت خصوصی می تواند ایده خوبی باشد چون فروشندگان اتوموبیل معمولا قیمت پایین تری برای خودروهای قدیمی پرداخت می کنند.

برگه مشخصات کالا در هنگام خرید خودرو دست دوم

زمانی که خودرو دست دوم در نزد یک فروشنده خودرو خریداری می کنید کنترل کنید که یک برگه مشخصات کالا بصورت قابل دید و قابل دسترس بر روس خودروهای دست دوم موجود باشد.  اگر خودرویی که خریداری می کنید ارزشی بالاتر از ۳۰،۰۰۰ کرون داشته باشد برگه مشخصات کالا میبایست حاوی اطلاعات در مورد وضعیت عمومی خودرو باشد. همچنین اطلاعاتی از قبیل مالیات، ضمانت، و اگر درخواست کرده باشید، تخمین مخارج تعمیر، می بایست موجود باشد. اگر خودرو ارزشی زیر ۳۰،۰۰۰ کرون داشته باشد ارائه اطلاعات در مورد امنیت خوردو کافی است.  اگر تصمیم به خرید یک خودرو گرفتید برگه مشخصات کالا را به همراه خود ببرید.

ضمانت بهنگام خرید خودرو

زمانی که خودرو می خرید دارا بودن ضمانت یک مزیت است. ضمانت به این معنی است که فروشنده خودرو مسئول کارکرد خودرو یا یک کیفیت مشخص آن در طی یک مدت زمانی معین است. ضمانت به این معنی است که مسئولیت اثبات ادعا بر عهده فروشنده قرار دارد، نه شما. اگر در دوره ضمانت خودرو دچار خرابی شود،  فروشنده چنانچه حاضر به پذیرش مسئولیت نباشد باید ثابت کند که خرابی  بوجود آمده مشمول ضمانت نمی شود. 

 ضمانتی که به همراه خودرو می آید

وقتی یک خودرو نو خریداری می کنید معمولا ضمانت هایی که از سوی تولید کننده در همکاری با فروشنده اصلی صادر شده به همراه آن می آید. ضمانت هایی که مابین ۲ تا ۱۰ سال می باشند بهمراه خودرو منتقل می شوند و می توانند از سوی صاحب بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

قرارداد خرید

اداره مصرف کنندگان و اتحادیه سراسری شاخه ی شغلی خودرو یک قرارداد استاندارد  تهیه نموده اند. هرگز شرایط پایین تری را قبول نکنید. زمانی که خودرو خود را از یک فروشنده حرفه ای خودرو خریداری می کنید قانون حمایت از مصرف کننده دارای اعتبار است، که به نفع مصرف کننده قابلیت اجرایی اجباری دارد. قراردادی که حقوق کمتری در مقایسه با قانون حمایت از مصرف کننده به شما ارائه کند فاقد اعتبار است.

تامین مالی

برای خرید خودرو ممکن است نیاز به دریافت وام داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که قدرت پرداخت هم اصل وام وهم بهره آن را دارا هستید. چنانچه پرداخت های خود را بصورت منظم انجام ندهید وام دهنده مجاز است که خودرو را از شما بگیرد. شما می توانید تا ۸۰ درصد از ارزش خودرو را وام بگیرید، ۲۰ درصد باقی مانده توسط شما پرداخت می شود. آن را می توانید نقدا و یا از طریق  تحویل یک خودرو برای تعویض پرداخت کنید. پرداخت نقدی بخشا جهت کاهش تقاضا برای مصرف و همچنین تضمینی برای قدرت بازپرداخت وام مطالبه می شود.

امضای سفارش

زمانی که خودرو خود را از یک فروشنده خودرو خریداری می کنید می بایست هم شما و هم فروشنده برگه سفارش را امضاء کنند. برگه سفارش زمانی تعهدآور می شود که یک فرد دارای صلاحیت امضاء آن را امضاء کرده باشد. این فرد معمولا خود فروشنده نبوده بلکه فرد دیگری در فروشگاه خودرو است.

لغو سفارش در زمان قبل و پس از تحویل

بنا بر عرف معمول در شاخه شغلی، یک قرارداد خرید خودرو می بایست بصورت کتبی باشد. شما می توانید قبل از تعهدآور شدن سفارش خودرو را لغو کنید، در اینصورت هیچ مخارجی برای شما ایجاد نخواهد شد. چنانچه سفارش را پس از تعهدآور شدن قرارداد لغو کنید موظف به پرداخت غرامت به فروشنده هستید. زمانی که خودرو تحویل داده شد، چنانچه  در مورد آن با فروشنده قراردادی نبسته باشید، هیچ حقی برای لغو آن ندارید.

غرامت به فروشنده در صورت لغو سفارش

غرامتی که موظف به پرداخت  آن به فروشنده در صورت لغو قرارداد پس از تعهد آور شدن آن هستید پس از گذشت فقط یک هفته افزایش می یابد. به همین واسطه مهم است که چنانچه مایل به پس دادن خودرو هستید سریع عمل کنید. اینکه غرامت تا چه حدی افزایش پیدا می کند درصد آن چیست در شرایط مربوط به شاخه شغلی مشخص شده است.

خرید پشتوانه ای چنانچه فروشنده پشیمان شود

اگر فروشنده پس از آنکه شما امضاء کرده اید و قرارداد توسط فرد مسئولی در فروشگاه خودرو تایید شده  پشیمان شود می توانید مطالبه کنید که اتوموبیل را بخرید. اگر اینگونه باشد که فروشنده در هر صورت خودرو را تحویل ندهد در برخی مواقع این حق را دارید که یک خرید پشتوانه ای انجام دهید. به این معنی که می توانید یک خودرو مشابه در جای دیگری خریداری کنید و چنانچه خودرویی که برای خرید پیدا کرده اید گرانتر باشد برای مابه التفاوت آن از فروشنده مطالبه غرامت کنید. رسیدهای مخارج خود را در صورتی که مایل به طرح یک شکایت در  نزد کميته‌ی عمومی رسيدگی به شکايات مصرف‌کنند‌گان ( آ ار ان) هستید حفظ کنید.

کنترل تحویل

زمانی که خودرو خود را تحویل می گیرید خوب است که قبل از ترک محل  با خودرو یک کنترل تحویل صورت دهید. این شامل هم خودروهای نو و هم خودروهای دست دوم می شود.  

چک لیست برای کنترل تحویل

۰ ترمزها، فرمان، لامپ ها، برف پاک کن ها و دیگر قطعات  حرکت کننده را کنترل کنید. از فروشنده بخواهید که   
   بهنگام راندن آزمایشی خودرو بهمراه شما باشد.
۰ کنترل کنید که رنگ خودرو دارای صدمه نباشد. اثبات اینکه یک صدمه قبل از تحویل خودرو وجود داشته پس از  
   خرید مشکل خواهد بود.
۰ کنترل کنید که خودرو بهمراه جزئیاتی که در قرارداد نوشتته شده تحویل داده شده است.
۰ انحرافاتی را که در نسخه قرارداد خود پیدا می کنید یادداشت کرده و از فروشنده بخواهید آن را امضأء کند.
۰ کنترل کنید که همه مدارک متعلق به خودرو از قبیل قرارداد، دفترچه راهنما، سند ثبت و مدارک احتمالی در مورد
   ضمانت موجود باشد.