خرابی در خودرو پس از خرید از فروشنده

گاهی اوقات خرید خودرو آنچیزی نمی شود که مد نظر شما بوده است. اگر خودرو را از یک فروشنده حرفه ای خودرو خریده باشید قانون حمایت از مصرف کننده دارای اعتبار است. خودروهای جدید معمولا ضمانت هایی دارند که حمایت بیشتری ارائه می کنند.

کشف خرابی پس از خرید خودرو

قانون حمایت از مصرف کننده مشخص می کند که چه چیزی بعنوان خرابی در خودرو تلقی می شود. توافقی که بهنگام خرید خودرو در قراداد  صورت گرفته دارای اهمیت زیادی است.  خودرو باید همیشه زمانی که آن را میخرید از نقطه نظر ترافیک دارای امنیت باشد. اگر نباشد همیشه خرابی تلقی می شود. شما می توانید انتخاب کنید که خودرویی را که دارای امنیت ترافیک نیست خریداری کنید اما در اینصورت باید شما و فروشنده در زمان خرید در مورد آن به توافق رسیده باشید. خرابیهایی که شش ماه پس از اینکه خودرو را دریافت کرده اید نمایان می شوند می بایست اینگونه تلقی شوند که در زمان خرید وجود داشته اند، چنانچه فروشنده نتواند خلاف آن را ثابت کند.

به شکل موجود

این نوشته که «خودرو به شکل موجود بفروش می رسد» اغلب از سوی فروشندگان خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. این نوشته اگر مشخص شود که خودرو با توجه به قیمت، سن و عدد کیلومترشمار آن در وضعیت بدتری از آنچه شما دلیلی برای محاسبه می داشتید قرار دارد، خرابی تلقی می شود. شرایطی از قبیل اینکه «خودرو به شکل موجود به فروش می رسد» به این معنی نیست که فروشنده می تواند از هر مسئولیتی در رابطه با وضعیت خوردو رهایی یابد.

شکایت اشکال خودرو

مهلت شکایت اشکال در مورد خودروَ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده ،  سه سال است. در طی این مدت می توانید خرابی های کشف شده را در زمانی منطقی به فروشنده اعلام کنید. شکایت اشکال را سریعا پس از کشف آن تسلیم کنید. تسلیم شکایت اشکال تا دو ماه پس از کشف آن زمانی منطقی تلقی می شود.

شکایت اشکال را کتبی تسلیم کنید

اگر جواب مثبتی از فروشنده به شکایت اشکال خود  دریافت نکردید آن را بصورت کتبی از طریق ایمیل یا نامه ارسال کنید. یک کپی از شکایت اشکال را نزد خود نگاه دارید تا بعدا بتوانید ثابت کنید که چه زمانی شکایت اشکال کرده اید و نسبت به چه چیزی شکایت کرده اید. می تواند ایده خوبی باشد که شکایت اشکال خود را بصورت نامه سفارشی ارسال کنید، به این معنی که بصورت نامه درجه اول ارسال شود.

خودتان تعمیر نکنید

اگر اشکالی را در خودرو کشف کردید فروشنده این حق را دارد که آن را برطرف کند. رفع اشکال می بایست بدون مهلت، در مدت معقول،  بدون هزینه اضافی و بدون ایجاد مشکلات برای شما صورت گیرد. در موارد استثنائی که تماس با فروشنده ممکننباشد می توانید خودرو را در تعمیرگاه دیگری تعمیر کنید، اما سعی کنید همیشه ابتدا با فروشنده تماس بگیرید.

 پرداخت را متوقف کنید

اگر خودرو را بصورت قسطی خریده اید می توانید هم به فروشنده و هم به آن که اعتبار را در اختیارتان قرار داده است مراجعه کنید. قانون حمایت از مصرف کننده این امکان را به شما می دهد که درصورتی که فروشنده قبول نکند که اشکال را رفع نماید پرداخت به اعطا کننده اعتبار را متوقف  کنید. شما فقط میتوانید مبلغی که برای رفع خرابی برآورد شده است در نزد خود نگاه دارید. توجه کنید چنانچه مشخص شود که شکایت اشکال شما بی پایه بوده است ممکن است اگر پرداخت را در نزد خود نگاه داشته اید موظف به پرداخت بهره دیرپرداخت به ارائه کننده اعتبار  شوید.

حق و حقوق شما

اگر خرابی در خودرو وجود دارد این حق را دارید که مطالبه کنید که فروشنده خرابی را رفع کرده یا یک خودرو. مشابه را بدون هزینه اضافه به شما تحویل دهد.

غرامت در صورت خرابی یا دیرکرد در تحویل

چناچه بواسطه وجود خرابی در خودرو و یا دیرکرد در تحویل آن دچار خسارت شوید می توانید تقاضای غرامت کنید. مبلغ غرامت می بایست با توجه به قیمت خودرو معقول باشد  و شما باید بتوانید مخارج خود را برای مثال با نشان دادن رسید ثابت کنید.

مسئولیت کنترل فروشنده

اگر فروشنده بخواهد ازپرداخت غرامت مبرا شود می بایست  یک شرط مسئولیت کنترل را برآورده کند، به این معنی که نشان دهد تاثیرگذاری بر روی دیرکرد و یا خرابی خودرو در خارج از کنترل فروشنده بوده است. اگر خرابی یا دیرکرد بواسطه کسی بوده که فروشنده به آن مراجعه نموده است،  برای اینکه فروشنده موظف به پرداخت غرامت نشود می بایست آن فرد نیز شرط مسئولیت کنترل را برآورده کرده باشد.

وظایف خریدار

اگر خرابی خودرو به این معنی باشد که در طی یک مدت زمانی بدون خودرو بمانید ایده خوبی است که با فروشنده جهت یافتن راهی برای حل مشکل گفتگو کنید. شاید بتوانید یک خودرو بصورت موقت قرض بگیرید، و یا اجاره کنید. بیاد داشته باشید که در مخارج خود صرفه جویی کنید. خودرو قرض گرفته شده لازم نیست که رایگان باشد. فروشنده حق دارد که از شما بابت موارد معمول از قبیل نزول ارزش، مخارج سرویس در ازای مایل رانده شده و همچنین مخارج سوخت هزینه دریافت کند.

اختلاف با فروشنده خودرو

در صورت بروز اختلاف خوب است که نظر طرف سومی که به خودرو نگاه کرده و یک ارزیابی تکنیکی بعمل آورده است را نیز جویا شوید. در نزد شرکتهای معاینه اتوموبیل می توانید یک تشخیص عیب انجام دهید و یک گواهی مبنی بر اینکه چه چیزی خراب است را دریافت کنید.