خرابی در خودرو پس از خرید از اشخاص خصوصی

اگر از یک فرد خصوصی خودرو خریده اید به اندازه زمانی که از یک فروشنده حرفه ای خودرو می خرید دارای حمایت نیستید. یک حمایت پایه ای در قانون حمایت از مصرف کننده وجود دارد، اما مهمتر از همه این است که چه توافقی میان شما و فروشنده صورت می گیرد.

به شکل موجود

اینکه فروشنده برای مثال در قرارداد بنویسد که خودرو «به شکل موجود به فروش می رسد» به این معنی نیست که وی خود را از همه مسئولیت ها مبرا می سازد. بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده یک خودرو با این وجود دارای خرابی تلقی می شود چنانچه:

۰خودرو  منطبق با اطلاعاتی که فروشنده ارائه کرده است نیست، برای مثال ویژگیهایی از قبیل سیستم ضد سر در جاده   های لیز.
۰ فروشنده از بیان نکته مهمی در مورد خودرو که می بایست بداند خودداری کرده است، برای مثال مخفی کردن یک
  خرابی جدی.
۰ خودرو در وضعیت بمراتب بدتر از آنچه  که فروشنده می توانست بیان کند قرار دارد.

در صورت  خرابی در خودرو شکایت اشکال کنید

در صورت کشف کردن خرابی در خودرو می بایست در زمان معقول شکایت اشکال کنید. حداکثر مرز زمانی دو سال است، اما شما باید به هر سرعت ممکن شکایت اشکال کنید. اگر شما و فروشنده به تفاهم برسید که خرابی تعمیر شود، می توانید بخواهید که از قیمت خودرو به اندازه هزینه تعمیر خرابی کسر شود. شما همچنین می توانید  بخواهید که خودرو را پس داده و پول خود را پس بگیرید.

لغو خرید

شما حق لغو خرید خودرو را دارید در صورتی که فروشنده از وجود خرابی در خودرو اطلاع داشته، اما به وضوح آن را انکار کرده است، برای مثال یک خرابی جدی را مخی کرده است.  چنانچه فروشنده قبول نکند که خرید را لغو نماید، اختلاف نظری بوجود آمده که در صورتی که راه  حلی برای آن پیدا نکنید باید توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

غرامت

در صورتی که بتوانید وجود خرابی در خودرو را ثابت کنید در برخی موارد حق دریافت غرامت از فروشنده برای مخارجی که بواسطه آن خرابی برایتان بوجود آمده است را دارید. چنانچه پس از پرداخت بهای خودرو فروشنده در مراقبت از آن اهمال کرده باشد حق دریافت غرامت دارید، اما قبل از تحویل گرفتن آن  و صورتی که خودرو فاقد یک ویژه گی که فروشنده ادعا کرده بود خودرو دارای آن است باشد، برای مثال قدرت موتور. توجه کنید که وظیفه معاینه خریدار در زمان خرید قوی تر از وظیفه اطلاع دهی فروشنده است. شما می توانید شفاها تقاضای غرامت کنید، اما از آنجایی که یک شکایت اشکال بصورت کتبی تسلیم می شود بهتر است که آن را بصورت کتبی انجام دهید.

اختلاف با فروشنده

در صورت بروز اختلاف خوب است که نظر طرف سومی که به خودرو نگاه کرده و یک ارزیابی تکنیکی بعمل آورده است را نیز جویا شوید. در نزد شرکتهای معاینه اتوموبیل می توانید یک تشخیص عیب انجام دهید و یک گواهی مبنی بر اینکه چه چیزی خراب است را دریافت کنید.

چنانچه دچار اختلاف شده و خودرو را از فرد خصوصی خریداری کرده باشید کميته‌ی عمومی رسيدگی به شکايات مصرف‌کنند‌گان (آ ار ان) نمی تواند به آن رسیدگی کند.‏