قانون قرارداد از راه دور و خارج از فروشگاه

وقتی از اینترنت، تلفنی یا از یک فروشنده که خارج از فروشگاه خرید می کنید 14 روز وقت دارید که از خرید خود پشیمان شوید. 


در اینگونه موارد قانون قرارداد از راه دور و خارج از فروشگاه صِدق می کند.
قراداد از راه دور
وقتی بصورت سفارش پستی، از برنامۀ فروش تلویزیونی، از اینترنت یا یک فروشندۀ تلفنی خرید می کنید خرید شما از راه دور است. یعنی "رو در رو" خرید نکرده اید. این قانون در مواردی که شما خودتان با فروشنده تماس بگیرید یا کالایی را از فروشگاه تحویل می گیرید که قرارداد آن از راه دور تنظیم شده باشد نیز صِدق می کند.
قرارداد خارج از فروشگاه
این در مواردی است که شما از فروشنده "رو در رو" خرید می کنید ولی فروشنده در خارج از فروشگاه حضور دارد. منظور از فروشگاه اماکن ثابت یا متحرکی هستند که فروشنده بطور دائم یا فصلی از آن بعنوان محل کسب و کار خود استفاده می کند. مثلاً خرید در درب منزل، میهمانی های خانگی و فروش در گالریها و در خیابانها (فروش در اماکن عمومی) قرارداد از راه دور محسوب می شوند.
به شما باید همیشه در مورد حق پشیمانی اطلاع رسانی شود
مهمترین بخش های این قانون برای شما بعنوان مصرف کننده حق پشیمانی است و در این مورد حق دارید که اطلاع رسانی شوید. وقتی یک کالا را از راه دور یا از یک فروشنده که خارج از فروشگاه خرید می کنید 14 روز وقت دارید که از خرید خود پشیمان شوید. اگر قراردادی خارج از فروشگاه تنظیم شود که قیمت آن کمتر از 400 کرون باشد، حق پشیمانی صِدق نمی کند. حق پشیمانی برای خرید در فروشگاه نیز صِدق نمی کند. از اینرو وقتی از فروشگاهها خرید می کنید حق پیشمانی ندارید.

اگر یک قرارداد از راه دور برای بیمۀ عُمر یا پس انداز شخصی بازنشستگی تنظیم کنید 30 روز حق پشیمانی دارید.
مهلت پشیمانی چه موقع آغاز می شود؟
مدت زمانی که برای پشیمان شدن از خرید دازید، مهلت پشیمانی نامیده می شود. این مهلت از روزی که کالا را تحویل بگیرید آغاز می شود. اگر خدماتی را خریداری کنید مهلت پشیمانی از روز تنظیم قرارداد شروع می شود. زودترین زمان آغاز مهلت پشیمانی از وقتی است که به شما در مورد حق پشیمانی اطلاع رسانی شده است. در عوض اگر فروشنده به شما در مورد حق پشیمانی اطلاع رسانی نکرده باشد شما یک سال وقت دارید که از خرید خود پشیمان شوید.

فاکتور بازگشتی
اگر از خرید خود پشیمان شوید موظف هستید کالا را برای فروشنده باپس بفرستید و هزینۀ بازگشت کالا را پرداخت کنید.

اگر می خواهید از خرید خود اعلام پشیمانی کنید می توانید از فُرم استاندارد تنظیم شده توسط اداره حمایت از مصرف کنندگان استفاده کنید (لینک).
اگر شرکت یا صاحب کسب و کار قانون را رعایت نکند
اگر شما و فروشنده به توافق نرسید می توانید به کمیتۀ شکایات همگانی (ARN) شکایت کنید که اختلافات بین مصرف کنندگان و شرکتها را بطور رایگان بررسی می کند. بخاطر داشته باشید که خوب است قبض رسید، مکاتبات احتمالی از طریق ایمیل و سایر اسناد و مدارک را نگهداری کنید. اینگونه اختلافات می تواند در دادگاههای عمومی نیز بررسی شوند، ولی دادگاه یک هزینه برای درخواست اخذ می کند و شما ممکن است مجبور شوید مخارج دادرسی را نیز بپردازید. لینک به وبسایت کمیتۀ شکایات همگانی (ARN)

اگر یک فروشنده مقررات قانون را رعایت نکند می توانید از او به اداره حمایت از مصرف کنندگان شکایت کنید.
راهنمای شکایت به شما کمک می کند
راهنمای شکایت یک وبسیایت خدماتی ساده است که می تواند به شما برای شکایت در مورد یک کالا یا خدمات کمک کند.
برو به راهنمای شکایت

متن کامل این قانون برای مطالعه در وبسایت پارلمان سوئد موجود است (لینک).