ﻔﺎﺭﺴﻰ (Persiska)

در اینجا یک سری گزینه هایی ازمقالات وبگاه ها جمع آوری کرده ایم.  مقالات در مورد حقوق و وظایف مهم شما بعنوان مصرف کننده در سوئد میباشد. 

از طریق مطالعه این مقالات امیدواریم که ما بتوانیم درمورد جواب یک سری سؤالات به شما کمک کنیم.
اگت چنانچه به کمک بیشتری نیاز دارید با ما تماس بگیرید، ما به زبان سوئدی و انگلیسی پاخخ شما را میدهیم.

درمورد چگونگی تماس با ما مطالعه کنید