Meänkieli (Tornedalsfinska)

Halo kuluttaja on maata kattava ilmotustieto jota Konsumentverket (Kuluttajavirasto) koortineeraa. Tänne saatat kääntyä kysymyksitten kans jokka koskevat tavaroitten ja palveluksitten ostoja, ehtoja sopimuksissa, valituksia, tehhä kestäviä kauppoja ja muuta missä sie kuluttajana tarttet saa apua. 

Meän ohjaajat vastaavat kysymykshiin eli auttavat sinua ekspertitten tykö muihin virasthoin, kuluttajabyyrhoin eli kunnalisen kuluttajan ohjauksheen. Sie saat meän kiini telefuunila, tjatila, Facebookissa eli e-postin kautta, jos et löyä sen tion mitä haet täälä hallakonsument.se. 

Yksinkertasempi kuluttajan arkipäivä

Tavote tällä informasjuuni palveluksella on ette helpottaa sinua joka olet kuluttaja. Met haluama antaa sulle käteviä ja käytettäviä vastauksia jokka met toivoma auttavat sinua tekemhään tietoisia valintoja.

Näiltä viranomhaisilta kerräämä tietoja:
Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Telekområdgivarna ja kunnitten kuluttajaohjaajat.

Kontaktaa meitä

Sie saatat kääntyä Halo kuluttahjaan kysymyksitten kans jokka koskevat tavaroitten ja palveluksitten ostoja, ehtoja sopimuksissa, valituksia, tehhä kestäviä kauppoja ja muuta missä sie kuluttajana tarttet saa apua. Met vastaama sinun kysymykshiin ruottiks eli englantiks.

The contact centre is open Monday to Thursday 09:00 - 15:00 and Friday 09:00 - 12:00.

Telefuuninumero: 0771 - 525 525*.
Jos soitat ulkomailta: 0046 771 525 525.
Postiosote: Halo kuluttaja/Hallå konsument, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

Kirjota meile: Käytä meän kontaktiblankettia jos piät lähättää e-postia eli preiviä meile.

Sie saatat kans ottaa yhteyttä meihin tjatin kautta eli Facebookissa ja Twitterissä.

Ylheiset tokymentit

Kaikki tokymentit jokka tulevat Halo kuluttahjaan tulevat ylheisiksi ja mennee tahtoa ja lukea siltä joka tahtoo niitä. Sen takia on hyvä ajatella mitä tietoja sie valittet ette lähättää meile. Muista ette met tarttema sinun kontaktitiot ette vastata sulle e-postin ja preivin kautta.

Sinun oikeus sinun kielheen

Jos kuulut johonki kansalisheen vähemisthöön sulla on oikeus ette käyttää sinun kieltä kun kontaktaat viranomhaisia. Brosjyyrissä ”Sinun oikeus sinun kielheen” saat tietää mikkä kieleliset oikeuet sulla on ja mikkä vaatimukset sie saatat asettaa sinun kuntaa ja viranomhaista kohti.

Brosjyyri ”Sinun oikeus sinun kielheen”

Sie saatat aina kirjottaa meänkielelä, saameks ja suomeks Justitieombudsmannile, Justitiekanslerile, Vakkuutuskassale, Verovirastole ja Syrjintäasiamiehele. Halo kuluttahjaan saattaa ottaa yhteyttä ruottiks eli englantiks.

Jos tarttet tulkkia

Jos tarttet tulkkia meän kontaktissa sie saatat ottaa yhteyttä tulkkivälityksheen. Ota mielelhään apua joltaki sinun läheisyyessä jos piät ette se on vaikeata. Jos sulla silti ei ole maholisuus ette tehhä tämän omin voimin, sie saatat kontaktata meitä ja met autama sinua.

* Telefuunisoitto maksaa suunile yhen paikalisen soiton. Hinta vaihtelee riippuen mikä telefuunioperatööri sulla on. Jos haluat saa tarkan hinnan pyyämä sinun ottamhaan yhteyttä sinun telefuunioperatöörin kans.

Teksti on käänetty ruottista. Ajattele ette käänös saattaa erota vähän orkinaalitekstistä. Lähe on vain tarkistanu ruottinkielisen tekstin.