Zakon o uslovima ugovora

U zakonu o uslovima ugovora piše šta važi kada firma treba da potpiše ugovor sa Vama kao potrošačem.

Standardni uslovi koje Vam nude firme moraju da budu razumni. Razumni uslovi uključuju između ostalog da poštuju zakone i pravila koji postoje i da nisu u korist vlasnika firme, na Vaš račun.

Zakon važi:

za standardne uslove koje koriste firme kada Vam nude proizvod ili druge usluge, kao na primjer, korišćenje električne energije.

Zakon ne važi:

ako ste Vi i firma odredili sami uslove, tačnije ako ste imali mogućnost da utičete na njih. U tom slučaju uslovi nisu standardni.

Uslovi ugovora mogu biti nerazumni ako

  • uslovi Vam daju lošija prava od onih koje u suštini imate u skladu sa, na primjer, zakonom o kupovini za potrošače i zakonom za usluge za potrošače.
  • Uslovi nisu izbalansirali prava firme i Vaša prava. Primjer neizbalansiranosti je kada firma može da otkaže ugovor, a Vi ne.
  • Uslovi su netačno i nejasno formulisani, tako da Vi ne razumete Vaša prava ili dužnosti. 

Ako trgovac ne poštuje zakon

Možete prijaviti nerazumne uslove ugovora u Zavod za potrošače. Prijavu ćete poslati preko obrasca za prijavljivanje

Kompletan zakon možete pročitati na web-stranici skupštine

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.