Zakon o kupovini za potrošače

Zakon o kupovini za potrošače važi kada Vam jedna firma prodaje proizvode. Između ostalog, u zakonu stoji koja pravila važe ako je jedan proizvod neispravan i šta možete tražiti od firme. 

Zakon o kupovini za potrošače obavezujući je u korist potrošača. To znači da firma ne sme da Vam da lošije uslove od onih u zakonu. Zakon se odnosi na sve proizvode – čak i na polovne proizvode i proizvode koji se prodaju po sniženoj cijeni.

Zakon važi:

 • za kupovinu robe, na primjer, prehrambene artikle, odjeću, mebl i automobile,
 • zamjenu robe,
 • naručivanje proizvoda koji treba da se proizvede, na primjer, specijalno izgrađen brod,

Zakon ne važi:

 • za kupovinu među fizičkim licima,
 • kupovinu nepokretne imovine,
 • kupovinu prava za davanje pod zakup ili drugih prava na uživanje. 

Zakasneli predmet

Ako ste, na primjer, naručili mašinu za pranje i ona nije isporučena dogovorenog dana, možete da:

 • zadržite plaćenje,
 • da tražite da firma ostvari kupovinu i isporuči proizvod.
 • da otkažete kupovinu ako Vam kašnjenje mnogo znači,
 • da zatražite odštetu.

Otkazivanje narudžbine

Uvijek imate pravo da otkažete narudžbinu jednog proizvoda prije nego što Vam se on isporuči. Onda firma ne može da traži da ostvarite kupovinu i da platite za proizvod. Ipak, firma ima pravo da potraži od Vas naknadu u vezi sa narudžbinom.

Neispravnost proizvoda

Ako Vaš proizvod nije ispravan, možete da:

 • zatražite pomoć, tj. da popravite proizvod,
 • zatražite da Vam ga ponovo pošalju, što znači da ćete dobiti drugi sličan proizvod,
 • zatražite smanjenje cijene ili zamjenu da se otkloni neispravnost,
 • otkažete kupovinu ako neispravnost pravi veliku razliku, što znači da će Vam vratiti novac,
 • zadržite dovoljno od isplate kao garanciju za Vaš zahtjev.

Firma ima pravo da Vam iz prve ruke ponudi da popravi proizvod ili da Vam da proizvod u istoj vrednosti – ako se to dogodi u razumno vrijeme i ne izaziva Vam dopunske teškoće.

Ošteta

Imate pravo na naknadu za troškove napravljene zbog neispravnosti proizvoda. Možete i dobiti naknadu ako je oštećeno nešto što pripada Vama ili Vašoj porodici, na primjer ako curi mašina za pranje suđa i ošteti Vam pod.

Kada je proizvod neispravan?

Vaš proizvod je neispravan

 • аko nije u skladu s tim što ste dogovorili sa firmom, na primjer, u odnosu na količinu i kvalitet,
 • аko Vas firma nije upoznala sa detaljima o proizvodu o kojima je trebalo da vas obavijesti, 
 • аko je firma instalirala proizvod i instalacija nije ispravna.

Šestomjesečno pravilo

Firma odgovara za neispravnost proizvoda koja je prisutna kad ste kupili proizvod i kad Vam je isporučen. Аko se neispravnost pojavi u roku od šest mjeseci, pretpostavlja se da je postojala još na početku, osim ako firma može da dokaže neispravnost nije izvorna. Poslije šest mjeseci Vi treba da dokažete da je neispravnost proizvoda izvorna.

Firma nije odgovorna za neispravnosti koje ste prouzrokovali, na primjer ako niste slijedili uputstva za održavanje ili ste zapustili proizvod.

Učinite reklamaciju za neispravne proizvode

Morate reklamirati neispravni proizvod kod firme u razumno vrijeme otkako ste otkrili neispravnost. To znači da ćete obavijestiti firmu o neispravnosti i zašto smatrate da je proizvod neispravan. Ako učinite reklamaciju proizvoda u roku od dva mjeseca pošto ste otkrili grešku, onda ste stigli na vrijeme. Tri godine poslije kupovine gubite pravo na reklamaciju.  

Ako se firma ne pridržava zakona

Ako se Vi i firma ne možete sporazumjeti, slučaj možete prijaviti u Naconalni zavod za žalbe potrošača (NZŽP), koji besplatno riješava sporove između potrošača i firme. Zapamtite, dobro je da sačuvate račun, kao i komunikaciju preko e-pošte ili druge dokaze.

Till ARN:s webbplats

Spor se može riješavati čak i na sudu, ali sud naplaćuje iznos za podnošenje slučaja, a moraćete da pokrijete i pravne troškove.

Pomoći će Vam „Uputstvo za podnošenje žalbi”

„Uputstvo za podnošenje žalbi“ je jednostavna internet usluga koja će Vam pružiti pomoć u podnošenju žalbe za proizvod ili uslugu.
Till Klagoguiden

 

Cio zakon možete pročitati na web-stranici skupštine

 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.