Zakon o dogovorima na daljinu i dogovorima izvan radnih prostorija firme

Kada kupujete preko interneta, preko telefona ili od prodavca koji se nalazi izvan radnih prostorija firme, imate 14 dana da se predomislite oko kupovine. 

Zakon se odnosi na dogovore na daljinu i dogovore izvan radnih prostorija firme.

Dogovor na daljinu

Kada kupujete preko pošte, iz TV prodavnice, preko interneta ili od prodavca putem telefona, kupujete na daljinu. Odnosno, nije riječ o kontaktu „lice u lice”. Zakon važi čak i kad sami kontaktirate prodavca ili ako uzmete proivod iz prodavnice, ako se cio dogovor pravio na daljinu.

Dogovor izvan radnih prostorija firme

To je kada kupujete od prodavca „lice u lice”, ali se prodavac nalazi izvan radnih prostorija. Pod radnim prostorijama podrazumjevaju se pokretni ili nepokretni objekti koje prodavac za svoj posao koristi stalno ili sezonski. Primjeri dogovora izvan radnih prostorija su kupovina pri prodaji kod kuće, na kućnim zabavama i prodaje u galerijama i na ulici (prodaja na javnim mjestima).

Uvijek trebate dobiti informacije o pravu na predomišljanje

Najvažniji dio zakona za Vas kao potrošača je pravo na predomišljanje i imate pravo da dobijete te informacije. Kada kupujete proizvod ili uslugu na daljinu ili izvan prostorija prodavca, prema zakonu imate pravo da se predomislite oko kupovine u roku od 14 dana. Vrijeme predomišljanja ne važi za dogovore koji se događaju pred radnim prostorijama, ako je ukupna cijena manja od 400 kruna. Ne važi ni za kupovinu u radnim prostorijama. Zato, na primjer, nemate pravo na predomišljanje ako kupujete u prodavnicu.

Ako potpišete dogovor na daljinu za životno osiguranje ili privatnu penzijsku štednju, imate pravo na predomišljanje od 30 dana.

Kada počinje period predomišljanja?

Vrijeme koje imate na raspolaganju za predomišljanje za kupovinu naziva se period predomišljanja. Period predomišljanja počinje da se preračunava od dana kada prihvatite proizvod. Ako kupite uslugu, period predomišljanja se preračunava od dana kada ste sklopili dogovor. Period predomišljanja preračunava se najranije od momenta kada ste dobili informaciju o pravu na predomišljanje. Ako Vas prodavac nije izvijestio o pravu na predomišljanje, onda imate pravo na predomišljanje oko kupovine od godinu dana.

Troškovi vraćanja

Ako se predomišljate oko kupovine, dužni ste da prodavcu vratite proizvod i platite troškove vraćanja.

Ako se predomišljate oko kupovine, možete koristiti standardan formular Zavoda za potrošače

Ako trgovac ne poštuje zakon

Ako se Vi i firma ne možete dogovoriti, možete prijaviti slučaj u Nacionalni zavod za žalbe potrošača (NZŽP), koji besplatno rešava sporove između potrošača i firmi. Zapamtite, dobro je da sačuvate račun, kao i komunikaciju putem e-pošte ili druge dokaze. Spor se može rešavati čak i na sudu, ali sud naplaćuje iznos za pokretanje slučaja, a Vi ćete morati da pokrijete i pravne troškove.

Till ARN:s webbplats

Ako prodavac ne poštuje odredbe zakona, možete ga prijaviti u Zavodu za potrošače.

Pomoćiće Vam „Uputstvo za podnošenje žalbi”

Uputstvo za podnošenje žalbi je jednostavna internet usluga koja će Vam pružiti pomoć u podnošenju žalbe za proizvod ili uslugu.
Gå till Klagoguiden

 

Cio zakon možete pročitati na web-stranici skupštine

 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.