Uputstvo

Kada kupujete robu imate pravo na uputstvo. Uputstvo mora u svojoj sadržini imati instrukcije kako biste instalirali, montirali, upotrijebili, skladištili i održavali predmet kupovine.

U kojem se obliku izdaje uputstvo

Uputstvo mora biti prilagođeno specifičnoj robi koju ste kupili, i izdaje se u pismenoj formi. Najčešće imate pravo dobiti štampano uputstvo, ali ponekada će biti dovoljno da Vam se isto izda u digitalnoj formi.

Ako npr. dobijete računalo/računar, uputstvo se u većini slučajeva može čitati pomoću samog računara, te je u tom slučaju opravdano izdati ga u digitalnoj formi. U slučaju da su, pak, potrebne istrukcije za startovanje računara, iste moraju biti u kutiji ili na kutiji od računara. Ako je uputstvo slabo ili ga nema, to se može smatrati da je roba sa greškom po Zakonu o potrošačima (Konsumentköplagen).

Pročitajte dodatno o Zakonu o potrošačima

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Imate pravo dobiti uputstvo na švedskom

U većini slučajeva možete tražiti uputstvo na švedskom jeziku. U slučaju da takvog nema, može biti dovoljno ako uputstvo sadrži opšte poznate i razumljive simbole.

Ponekad morate prihvatiti uputstvo na engleskom jeziku

Postoje izuzeci, kada morate prihvatiti da je uputstvo na engleskom jeziku. Radi se o robi za određeni krug kupaca sa posebnim znanjem, kao što su komplikovani tehnički ili elektronski aparati.  Informacije o sigurnosti, kao što su tekstovi upozorenja, uvijek imate pravo da dobijete na švedskom jeziku.

Ako se ne slažete sa poduzećem/preduzećem

Ako ste se žalili poduzeću/preduzeću a opet nijeste dobili instrukcije koje su neophodne za uporabu/upotrebu robe, imate pravo da poništite kupovinu i da Vam se vrati novac. U slučaju da poduzeće/preduzeće odbije Vaše zahtjeve, možete prijaviti slučaj kod Općeg/Opšteg savjeta za reklamacije (Allmänna reklamationsnämnden ARN) kako bi se spor razriješio.

Dodatno o tome kako prijaviti ARN-u 

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Fick du svar på din fråga?