Uputstvo

Kada kupujete robu imate pravo na uputstvo. Uputstvo mora u svojoj sadržini imati instrukcije kako biste instalirali, montirali, upotrijebili, skladištili i održavali predmet kupovine.

U kojem se obliku izdaje uputstvo

Uputstvo mora biti prilagođeno specifičnoj robi koju ste kupili, i izdaje se u pismenoj formi. Najčešće imate pravo dobiti štampano uputstvo, ali ponekada će biti dovoljno da Vam se isto izda u digitalnoj formi.

Ako npr. dobijete računalo/računar, uputstvo se u većini slučajeva može čitati pomoću samog računara, te je u tom slučaju opravdano izdati ga u digitalnoj formi. U slučaju da su, pak, potrebne istrukcije za startovanje računara, iste moraju biti u kutiji ili na kutiji od računara. Ako je uputstvo slabo ili ga nema, to se može smatrati da je roba sa greškom po Zakonu o potrošačima (Konsumentköplagen).

Pročitajte dodatno o Zakonu o potrošačima

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Imate pravo dobiti uputstvo na švedskom

U većini slučajeva možete tražiti uputstvo na švedskom jeziku. U slučaju da takvog nema, može biti dovoljno ako uputstvo sadrži opšte poznate i razumljive simbole.

Ponekad morate prihvatiti uputstvo na engleskom jeziku

Postoje izuzeci, kada morate prihvatiti da je uputstvo na engleskom jeziku. Radi se o robi za određeni krug kupaca sa posebnim znanjem, kao što su komplikovani tehnički ili elektronski aparati.  Informacije o sigurnosti, kao što su tekstovi upozorenja, uvijek imate pravo da dobijete na švedskom jeziku.

Ako se ne slažete sa poduzećem/preduzećem

Ako ste se žalili poduzeću/preduzeću a opet nijeste dobili instrukcije koje su neophodne za uporabu/upotrebu robe, imate pravo da poništite kupovinu i da Vam se vrati novac. U slučaju da poduzeće/preduzeće odbije Vaše zahtjeve, možete prijaviti slučaj kod Općeg/Opšteg savjeta za reklamacije (Allmänna reklamationsnämnden ARN) kako bi se spor razriješio.

Dodatno o tome kako prijaviti ARN-u 

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.