Račun

Uvijek kad kupujete imate pravo da dobijete račun. To je Vaš dokaz o kupljenom, kad ste kupili i po kojoj cijeni. Čuvajte Vaše račune da biste mogli lakše da se starate o Vašim pravima kao potrošač.

Kada kupujete nešto u butiku, prodavac treba da Vam ponudi račun. Odredbe zakona važe kada plaćete gotovinom, tačnije kad plaćate kontnom karticom, ili novčanicama, ili metalnim novcem. Račun možete dobiti u papirnoj formi ili u obliku elektronskog računa.

Čuvajte Vaše račune, ali to nije nužno

Ako želite da učinite reklamaciju za proizvod ili da iskoristite garanciju, otvorenu kupovinu ili pravo da zamjenite proizvod, morate moći da dokažete da ste proizvod kupili u prodavnici. Račun je jednostavan način da to dokažete, ali vi niste prinuđeni da ga imate. Ako možete na drugi način dokazati šta ste kupili, to je u redu, na primjer s izveštajem banke ili sa izveštajem o kreditnoj kartici.

Pri većoj kupovini, treba da sačuvate samo račun duže od tri godine. Ako imate kuću i platili ste popravke, možete sačuvati svoje račune sve dok živite u kući. 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan