Račun

Imate pravo dobiti račun kada trgujete u nekoj prodavaonici/prodavnici. Ako trgujete putem interneta, imate pravo da dobijete potvrdu o narudžbini. Ne zaboravite da je korisno sačuvati potvrdu o tome što ste kupili i koliko ste platili.

Račun prilikom reklamacije

Račun je dokaz o tome što ste kupili, gdje, kada i za koju cijenu.  Stoga je korisno sačuvati račun tijekom/tokom čitavog perioda za reklamaciju.  Uvijek imate tri godine prava na reklamaciju prilikom kupovine proizvoda i usluga.

Za usluge koje se sprovode na tlu (zemljani radovi), građevini ili drugoj nepokretnoj imovini, imate deset godina pravo da uložite reklamaciju.  Ako ste npr. renovirali kupatilo, imate se pravo žaliti zbog nastalih grešaka u roku od deset godina. Ako ste vlasnik stana, korisno je sačuvati sve račune koji se tiču stana, dok god živite u njemu.

Ako ste dobili garanciju koja važi duže od perioda za reklamacije, morate čuvati potvrdu o garanciji dok garancija važi.

Što treba da piše na računu?

Račun treba da u svojoj sadržini između ostalog ima informacije o datumu, cijeni, nazivu proizvoda i broju komada proizvoda. Mora imati ime, organizacijski/organizacioni broj i adresu poduzeća/preduzeća.

Potpune podatke o tome što treba račun da ima u svojoj sadržini, naći ćete u propisima Poreske uprave (Skatteverket) o uvjetima/uslovima za fiskalne kase.

Pročitati više o uvjetima/uslovima za fiskalne kase

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Ako nemate račun

Ne postoji zakon koji kaže da morate prikazati račun kada reklamirate. Možete, umjesto toga, prikazati izvod sa bankovnog računa. Morate pak pokazati kada ste obavili trgovinu, kod koga i za koju cijenu. Ako ste kupili više proizvoda u isto vrijeme, nije sigurno da se na izvodu može razaznati koje ste različite proizvode, u stvari, kupili. U ovom slučaju je nužno imati račun.

Kupovina u prodavnici

Kada nešto kupite u prodavnici, prodavac Vam mora dati račun. Račun možete dobiti u papirnoj formi ili u obliku elektronskog računa, npr. putem sms-a ili e-poštom.

Kupovina na daljinu

Kada sklapate ugovor na daljinu, npr. putem telefona ili Interneta, poduzeće/preduzeće nema obavezu da Vam ponudi račun. Ali imate pravo da Vam se pošalje potvrda o tome kada će roba da se isporuči ili usluga da se obavi.  U potvrdi treba da bude navedeno što ste kupili i za koju cijenu. U tom slučaju potvrda – zajedno sa npr.: kopijom izvoda uplata i isplata konkretnom karticom, izvodom sa bankovnog računa ili izvodom stanja sa računa internet banke – važi kao dokaz za Vašu kupovinu.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.