Priručnik

Kad kupujete proizvod, imate pravo da dobijete pručnik. Priručnik treba da sadrži uputstva kako da instalirate, montirate, koristite, skladištite ili održavate proizvod.

Ako nema priručnika, to se ponekad može smatrati greškom proizvoda. Ako prodavac ne želi da se pobrine da dobijete priručnik, imate pravo da vratite proizvod i dobijete natrag novac.

Imate pravo da dobijete priručnik na švedskom

U najvećem broju slučajeva, možete potražiti i dobiti priručnik na švedskom.
Ako takvog priručnika nema, može se smatrati da je u redu ako priručnik umesto toga ima opšte poznate i razumljive simbole.

Ponekad ćete trebati da prihvatite engleski

Ima izuzetaka kada treba da prihvatite što je priručnik na engleskom. To važi za proizvode za ograničenu klijentelu sa posebnim vještinama, na primjer, za napredne tehničke ili elektronske uređaje. Informacije o bezbjednosti, kao na primjer tekstove o upozorenjima, uvijek imate pravo da dobijete na švedskom.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan