Prije nego što uzmete zajam

Ako imate potrebu da uzmete zajam, važno je da pročitate koja Vam vrsta zajma odgovara. Razgovarajte sa više banaka, uporedite uslove i troškove različitih zajmova. 

Uvijek imate pravo da dobijete preliminarne informacije; nacrt ugovora se uzima prije nego što odlučite koji zajam želite i koju ćete banku izabrati. Iz nacrta možete steći predstavu o tome šta bi ukljičivao jedan ugovor o zajmu sa tom konkretnom bankom, na primjer, koji su različiti troškovi povezani sa zajmom.

Banka koja Vam pozajmljuje novac treba da Vam objasni šta uključuje zajam. Važno je da pročitate šta uključuje zajam i koje su povoljnosti i nepovoljnosti različitih vrsta zajmova.

Banka nema obavezu da daje novac u zajam, znači ima pravo da Vas odbije, nezavisno od vašeg ekonomskog stanja. U tom slučaju imate pravo da saznate zašto niste dobili zajam.

Procjena kredita i obavještenje o kreditnoj sposobnosti

Prije nego što Vam bude odobren zajam, banka će provjeriti da li ste u mogućnosti da vratite zajam. To znači da će u većini slučajeva banka zatražiti obavještenje o Vašoj kreditnoj sposobnosti. Posije nekoliko dana na kućnu adresu stići će Vam obavještenje o kreditnoj sposobnosti.

Prije nego što uzmete zajam, treba sami da razmotrite svoju ekonomiju i proverite da li imate mogućnost da na osnovu Vaših uslova vratite zajam.

Till Budgetkalkylen

Mer om hur lån fungerar på Konsumenternas webbplats

Mer om förhandsinformation på Konsumenternas webbplats

Mer om kreditprövning på Konsumenternas webbplats

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.