Pravo na zamjenu

Imati pravo na zamjenu znači da možete vratiti proizvod koji ste kupili i da ga umjesto toga zamjenite drugim. 

Ne postoji zakon koji Vam daje pravo na zamjenu. Prodavnice same mogu da izaberu da li to žele da ponude ili ne.

Kad imate pravo na zamjenu, neće vam vratiti novac

Ponekad ćete možda, kada želite da zamjenite proizvod, dobiti priznanicu za isnos dugovanja za vraćenu robu. U tom slučaju možete kupiti nov proizvod u istoj prodavnici, ali nekom drugom prilikom. Znači, neće Vam vratiti novac, kao što je slučaj sa otvorenom kupovinom.

Imate pravo na reklamaciju neispravnog proizvoda

Ako nešto nije u redu sa nekim proizvodom, možete učiniti reklamaciju. To se razlikuje od zamjene proizvoda. Ako nešto nije u redu sa proizvodom, kontaktirajte prodavca i kažite mu da niste zadovoljni proizvodom koji ste kupili. Recite mu i zašto smatrate da je proizvod neispravan.

U prodavnicama često piše „Ne zamjenjuju se proizvodi koji su na popustu”, što se lako može pogrešno shvatiti. Ako nešto nije u redu s proizvodom koji je na popustu imate pravo da učinite reklamaciju, isto kao što imate pravo na reklamaciju neispravnih proizvoda iz redovnog asortimana. Razlika je u tome što butik ne nudi pravo na zamjenu za taj proizvod.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.